Aplikacja STAŻ w UM DG

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Region: śląskie

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną stażem w urzędzie zapraszamy do złożenia aplikacji.

Staż lub praktyka to doskonały sposób na sprawdzenie w jakim kierunku zawodowym chcesz się rozwijać. To codzienny kontakt różnymi sytuacjami pozwoli na rzeczywiste poznanie specyfiki danej branży.

Stażysta może liczyć na to, że:

 • otrzyma możliwość zapoznania się ze środowiskiem pracy w urzędzie,
 • zapozna się z merytoryką wydziału do którego zostanie przypisany,
 • pozna specyfikę pracy w samorządach,
 • zobaczy jak to się dzieje, że w Dąbrowie się dzieje,
 • Dzięki tym paru miesiącom, które poświęcisz na pracę w UM, nabędziesz wielu nowych kompetencji zawodowych.

Dzięki współpracy z dąbrowskim samorządem każdy ma wpływ na to co się dzieje w Dąbrowie

Staż ma na celu przygotowanie do bycia pracownikiem, a nam zależy na osobach, które m.in.:

 • chłonne wiedzy i skutecznie dążą do osiągnięcia celów,
 • potrafią stosować narzędzia informatyczne,
 • myślą nad sposobami usprawnienia pracy,
 • potrafią korzystać z xls i mają zdolności analityczne,
 • wykazują inicjatywę i zaangażowanie w działaniu,
 • empatyczne, komunikatywne, otwarte na nowości, elastyczne i samodzielne,
 • odpowiedzialne, rzetelne, sumienne i obiektywne,
 • i przede wszystkim chcą uczestniczyć w rozwoju miasta, utożsamiają się z jego wizerunkiem

 

reszty nauczysz się od nas :).

Staż zwykle trwa 6 miesięcy.

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem nowych umiejętności napisz nam coś więcej o sobie

 • w którym wydziale chcesz się rozwijać, 
 • co Cię interesuje lub w jakim zakresie chcesz wykorzystać swoje cechy osobowe.
 • Czy interesuje Cię obsługa klienta bądź chcesz nabyć umiejętności stosowania ustaw w praktyce.
 • Chcesz rozwijać dąbrowską zieleń czy pomagać w planowaniu rozwoju infrastruktury.

Możliwości w gminie jest niezliczona ilość dzięki czemu masz szansę, rozwijać się w nowej roli.

poczytaj o naszych wydziałach na BIP, może to Cię zainspiruje

Skontaktujemy się w miarę posiadania wolnych miejsc z wybranymi osobami.

 

Jeśli chcesz przeczytać więcej o programie stażu, zasadach i tym co oferujemy w ramach współpracy z dąbrowskim Urzędem Pracy  kliknij TUTAJ

Wymagania

Przede wszystkim aby staż mógł się odbyć wymagana jest rejestracja we właściwym Urzędzie Pracy

oraz oświadczenia poprzez przeklikanie w formularzu elektronicznym:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowej
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji.

 

Oferujemy

Osobom pracującym na terenie UM DG oferujemy:

 

 • Stabilność zatrudnienia
 • Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego - dla stanowisk etatowych
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich - dla stanowisk etatowych
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych -dla stanowisk etatowych
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym
 • Wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Urzędu - proces Onboardingu w urzędzie jest mocno rozwinięty
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
 • Lunch bar na terenie Urzędu
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, tel. (32) 295 67 00, e-mail: [email protected]
 • Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pan Rafał Stańko: kontakt do Inspektora Ochrony Danych (32) 295 67 34,e-mail: [email protected]
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji (na stanowiska kierownicze, urzędnicze, pomocnicze, staże, praktyki) obecnej i przyszłej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym jakimi są jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie Górniczej oraz administratorowi eRecruiter.
 • Pani/ Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane jedynie
  w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane do 36 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.