Product Owner (New Payment Platform)
Miejsce pracy: Warszawa

Produkt: Payments Ecosystem Transformation

Transformacja ekosystemu płatności to produkt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej (z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych technologii), uproszczonej (zastępujemy kilkanaście systemów jednym) i zunifikowanej architektury płatności w formie niezależnych usług płatniczych (podejście mikroserwisowe). Nowa platforma płatnicza to łatwo skalowalne rozwiązanie, pozwalające na szybkie wdrażanie usług oraz integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zarządzana i monitorowana kompleksowo E2E. Odpowiadająca na obecne wymagania biznesowe, technologiczne oraz operacyjne a często je wyprzedzająca.

Celem nowej platformy płatniczej jest realizacja płatności w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach i dla wszystkich segmentów Klientów. Zastosowane rozwiązanie „state-of-the art” zapewnia holistyczne i efektywne zarządzanie serwisami płatnościowymi oraz spełnienie potrzeb Klientów. Nowoczesna platforma płatnościowa pomoże nam osiągnąć pozycję lidera open bankingu.

Jeśli jesteś gotowa / gotów zostać liderką / liderem, stojącą / stojącym na czele nowych płatności / usług płatniczych, podążając za trendami w kraju i za granicą oraz przekuwając je na potrzeby organizacji, to serdecznie zapraszamy do współpracy i we współpracy z silną grupą ekspertów w tej dziedzinie.

Jaka jest misja Product Ownera?

Product Owner jest Właścicielem Produktu budowanego i utrzymywanego przez Squad, do którego należy. Jego misją jest zapewnienie stałego, częstego i trwałego maksymalizowania wartości Produktu dla Klienta.

Kto jest klientem Product Ownera?

Klienci Product Ownera to Klienci Banku. Może się zdarzyć, że produkt danego Squadu musi zostać połączony z produktami innych Squadów, zanim dostarczymy Klientom kompleksową funkcję. Możliwe jest również, że użytkownik naszego Produktu nie jest bezpośrednio Klientem końcowym Banku, ale Klientem wewnętrznym, który obsługuje Klienta końcowego (tak jak Doradca w Oddziale korzysta z aplikacji w procesie sprzedaży Kredytu podczas spotkania z klientem).

Wszyscy jesteśmy partnerami, którzy łączą siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Product Owner?

Product Owner jest członkiem Squadu/ów i współpracuje z interesariuszami i innymi zespołami, aby rozwijać zarówno Produkty (Squady, Tribe’y), jak i wiedzę ekspercką (Chapter, Gildie):

 • poza Tribe’em pracuje z interesariuszami, aby regularnie badać ich potrzeby i na nie odpowiadać;
 • w Squadzie codziennie pracuje z projektantami, inżynierami i ekspertami, aby budować i uruchomić Produkt, za który wspólnie są odpowiedzialni;
 • w Tribe’ie blisko współpracuje z Tribe Leaderem, innymi Product Ownerami i Chapter Leaderami, aby koordynować całościowo prace z perspektywy funkcjonalności;
 • z innymi Product Ownerami buduje wiedzę ekspercką w swojej dyscyplinie i doskonali się w swoim fachu, podnosząc kwalifikacje oraz ulepszając praktyki i narzędzia w codziennej pracy;
 • w każdej gildii, w którą zdecyduje się zaangażować, może również współpracować z kolegami, którzy dołączyli do tych samych Communities of practices.

Jakie są oczekiwania wobec Product Ownera? 

Odpowiada za zarządzanie Backlogiem Produktu:

 • komunikuje wizję i cele produktu, co oznacza, że ​​musi przewidywać potrzeby Klientów i śledzić ewolucję rynku, aby mógł wprowadzać zmiany we właściwym czasie;
 • tworzy elementy Backlogu Produktu i konfrontuje swoje pomysły z członkami Squadu, aby wszyscy mieli wspólne zrozumienie, co powinno zostać dostarczone i w jaki sposób zrobić to optymalnie;
 • dokonuje cięć wymagań, decyduje o priorytetach ustalając kolejność elementów Product Backlogu na najbliższe Sprinty. Starannie wybiera najpierw najmniejsze elementy o najwyższej wartości;
 • sprawdza implementację historyjek użytkownika/funkcji dla Wydania Produktu, upewniając się, że wydanie jest użyteczne i zasadne z perspektywy akceptacji Klienta;
 • analizuje rezultaty produktu po wydaniu w oparciu o opinie klientów i wskaźniki biznesowe, aby zapewnić ciągłe doskonalenie;
 • aktywnie uczestniczy w życiu i wydarzeniach zespołów, do których należy (Squad, Tribe i Chapter), nieustannie dzieląc się wartościami i zasadami Agile;
 • jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem produktu.

Wymagania:

Kompetencje miękkie:

 • orientacja na klienta;
 • myślenie strategiczne;
 • współpraca i networking;
 • orientacja na osiągnięcia;
 • proaktywność;
 • podejmowanie decyzji;
 • elastyczność;
 • myślenie syntetyczne.

Od Ciebie oczekujemy

 • min 5 lat doświadczenia zawodowego w bankowości;
 • Doświadczenie w pracy w obszarze technologii;
 • Znajomości usług płatniczych dla klienta korporacyjnego, biznesowego, detalicznego a w szczególności takich zagadnień jak: przelewy natychmiastowe, przelewy zagraniczne, przelewy krajowe, rozwiązania i usługi płatnicze open banking jak np. PSD2, czy cash pool;
 • Doświadczenie w pracy w Agile, Scrum, mile widziane certyfikaty PSPO I, PSPO II;
 • 3 lata doświadczenia we wdrażaniu przekrojowych projektów (doświadczenie we współpracy cross funkcyjnej);
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zakresie sprzedaży cyfrowej produktów i usług finansowych;
 • Znajomość rozwiązań architektonicznych wspierających model omnichannel;
 • Znajomość produktów i procesów bankowych, w szczególności z zakresu cash management;
 • Znajomość narzędzi jak: JIRA, Conflucence, MS Office, Nexus.

Co oferujemy?

 • Osobisty i zawodowy rozwój – unikalna możliwość kreowania rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Będziesz mieć szansę, aby wykorzystać w pełni swój potencjał;
 • Bezpośrednie przełożenie na zakres Produktów Tribe’u, a co za tym idzie także na doświadczenie Klienta;
 • Ambitne zadania oraz duża decyzyjność;
 • Dedykowany program szkoleń w zakresie agile;
 • Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza benefitów oraz programów organizowanych przez Bank.
BNP Paribas
Bank Polska S.A.