top
Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów. Dołącz do nas!


Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Product Owner

Miejsce pracy: Warszawa, al. Jerozolimskie 96

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Pozyskiwanie wymagań biznesowych i ich rejestracja w backlogu produktu
 • Priorytetyzacja wymagań z biznesem i tworzenie rocznego planu dla produktu
 • Realizacja rocznego planu zgodnie z ustalonym harmonogramem; adaptacja planu i harmonogramu na podstawie aktualnych decyzji biznesowych; Nadawanie kierunku rozwoju produktu w ramach ustalonego z biznesem planu
 • Ustalanie, monitoring projektów cross-firmowych, które wpływają na produkt, koordynacja integracji z innymi systemami
 • Inicjowanie tworzenia grup roboczych w celu opracowania nowych funkcji lub zmian w produkcie, określenie zasad współpracy, monitorowanie statusu zmian, współpraca z grupą roboczą, facylitacja spotkań/warsztatów z interesariuszami
 • Ścisła współpraca z zespołem wytwórczym w celu przedstawienia wymagań biznesowych i ustaleniu planu realizacji
 • Zarządzanie backlogiem produktu i jego przejrzystością, adaptacja elementów backlogu do zmieniających się priorytetów i wymagań biznesowych, priorytetyzacja błędów produkcyjnych, przygotowanie opisu zmian
 • Aktywny udział w wydarzeniach scrumowych, tam, gdzie ma zastosowanie; przygotowanie i poprowadzenie planowania z zespołem wytwórczym
 • Przeprowadzenie weryfikacji, odbiór dostarczonych zmian przez zespół wytwórczy, decydowanie, kiedy zmiany mają być wdrożone
 • Zabezpieczanie dokumentacji biznesowej oraz jej aktualności
 • Koordynacja szkoleń przedwdrożeniowych z nowych funkcjonalności, szkolenie Trenerów
 • Raportowanie statusu produktu i komunikacja z interesariuszami

Oczekiwania względem Kandydatów:​

 • Minimum 4 letnie doświadczenie w roli Product Ownera
 • Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę niezbędną do pełnienia roli PO
 • Znajomość metodologii Scrum i Agile oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce
 • Doświadczenie we współpracy z zespołami Scrum i Agile
 • Certyfikat potwierdzający znajomość metodologii Scrum / Agile będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość narzędzi: Azure DevOps, Jira oraz Confluence
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • Bardzo dobra organizacja pracy i skuteczność w realizacji celów biznesowych
 • Umiejętność zarządzania relacjami i współpracy z zespołem wytwórczym (Developers i Quality Assurance)
 • Umiejętne podążanie za potrzebami biznesu
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt gospodarczy
 • Pracę w branży, której misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi
 • Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
 • Przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw
 • Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy oraz możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe)
 • Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover
 • Grupowe ubezpieczenie NNW
 • Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover
 • Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej "Zdrowie przez cały rok"
Zapraszamy do składania aplikacji!
Więcej informacji na temat firmy: www.medicover.pl
Aplikuj