Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Praktyczna umiejętność analizy zdarzeń w systemie DLP oraz jego obsługa, modyfikacja i implementowanie nowych polityk bezpieczeństwa
 • Obsługa oraz raportowanie incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Praktyczne doświadczenie we wdrożeniu i utrzymaniu normy ISO 27001 w organizacji
 • Współtworzenie polityk, standardów oraz procedur z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem
 • Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu analiz ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • Współpraca z jednostkami Banku w procesie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji chronionych
 • Znajomość tematyki rozwiązań chmurowych w ramach bezpieczeństwa informacji
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa w banku
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji
 • Wsparcie IOD w zakresie ochrony danych osobowych w tym obsługa oraz analiza naruszeń danych osobowych - mile widziane
 • Nadzór nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej zgodnie z wymogami ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych - mile widziane

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Bezpieczeństwo Informacji lub Bezpieczeństwo Informatyczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia na tożsamym stanowisku
 • Znajomość wymagań norm z rodziny ISO27000
 • Znajomość Rekomendacji D i M KNF oraz Komunikatu KNF dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej
 • Znajomość wymagań z zakresu ochrony danych osobowych

Mile widziane

 • Znajomość systemów klasy DLP np. McAffe, Fidelis DLP, Symantec DLP, M365 DL
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
• uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
• w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
• na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

 

BGK informuje również, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma eRecruitment Solutions Sp. z o.o. odpowiedzialna za administrowanie portalem erecruiter.pl i wspierająca proces rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, że:
• udzielenie zgody jest dobrowolne,
• w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected],
• dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
• przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

 

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
• został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
• otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.