WĘDLINIARZ/MASARZ
Miejsce pracy:
Szczecin

• zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat i terminową wypłatę,

• stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

• wdrożenie na stanowisko pracy,

• premie kwartalne uzależnione od wyników Twojej pracy,

• prywatną opiekę medyczną, która kosztuje Cię jedynie 50gr miesięcznie (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista),

• atrakcyjne świadczenia socjalne np.: bony na święta, paczki dla dzieci, karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, bilety do kina/teatru itp.,

• ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,

• z nami możesz pomóc innym, biorąc udział w wolontariacie pracowniczym „Dobroczynni”.

• wykrawanie elementów na mięsa drobne,

• produkcja wyrobów garmażeryjnych,

• produkcja wyrobów mięsnych i wędliniarskich,

• przygotowywanie potraw wg gotowych receptur.

• zaangażowanie w pracę,

• komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

• umiejętność pracy w zespole,

• doświadczenie jako kucharz/wędliniarz/rzeźnik będzie dodatkowym atutem.

Administratorem danych osobowych jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"):

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Rella Investments Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji