SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy 800 osób – pracowników pionu akademickiego i organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Cyfrowe projekty w SWPS organizujemy zgodnie ze zwinnymi metodykami zarządzania produktem (agile product management). Nasza architektura informatyczna w warstwie aplikacyjnej  jest budowana w oparciu o platformę Salesforce, Digital Experiences oraz systemy ewidencji (system of record), wśród których kluczowe są System Informacji o Studentach (SIS) Verbis Dean's Office, System Informacji o Bieżących Badaniach (CRIS) oparty na Science Cloud i repozytorium DSpace, czy System Zarządzania Finansami i Personelem na platformie Dynamix 365. W realizacji procesów zdalnego nauczania i weryfikacji efektów uczenia się korzystamy z rozwiązań  opartych na Google Workspace i Moodle. Wszystkie systemy są zintegrowane za pomocą  Magistrali ESB wraz z modułem automatyzacji przepływów danych. W warstwie systemowej wykorzystywane są platformy wizualizacyjne i kontenerowe Kubernetes, Vmware,  Hyper-V oraz chmura publiczna - Google Cloud Platform (GCP). 

Podstawowymi narzędziami  do prowadzenia i zarządzania projektami są aplikacje Jira i Confluence.

Do zespołu zadaniowego wspierającego cyfrową transformację Uczelni poszukujemy kandydatów i kandydatek do roli:

Product Owner
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Tworzenie nowych i wartościowych produktów, poprzez m.in. gromadzenie wymagań, analizowanie przypadków użycia, tworzenie i dokumentowanie szczegółowych historyjek użytkownika
 • Zarządzanie backlogiem produktu i sprintami jako członek zwinnego zespołu produktowego ​- ustalanie priorytetów, koordynowanie powstawania projektu technicznego z rozwojem funkcji produktu, udział w rozwoju modelu danych, zarządzanie testowaniem i przeprowadzanie akceptacji wyników sprintu
 • Rola konsultanta merytorycznego w zakresie systemów informatycznych dla zespołów biznesowych oraz dla wewnętrznego interesariusza/eksperta biznesowego dla zespołów inżynieryjnych i programistycznych; odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie wymagań
 • Dbanie o motywację i koncentrację zespołu, monitorowanie terminów realizacji roadmapy produktu, przeglądanie i akceptowanie dzienników czasu dostawców/partnerów oraz monitorowanie prognoz wykorzystania budżetu produktu

Wymagania:

 • Rozwinięte myślenie analityczne, w tym umiejętność diagnozowania i rozwiązywania złożonych problemów z uwzględnieniem perspektywy czasowej
 • Umiejętność określania priorytetów i zdolności organizacyjne
 • Samodzielność w działaniu, połączona z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi
 • Dbałość o szczegóły
 • Umiejętność prowadzenia analizy biznesowej
 • Nawyk patrzenia na produkt oczami użytkownika
 • Znajomość podstawowych zagadnień IT
 • Umiejętność tworzenia i zarządzania dokumentacją produktową
 • Praktyczna umiejętność pracy w oparciu o metodologię Agile/Scrum
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego, poziom C1 i wyżej
 • Mile widziane doświadczenie w roli Product Ownera lub pokrewnej
 • Mile widziana znajomość aplikacji Jira i Confluence

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznym środowisku, uporządkowaną wg sprawdzonych metodyk pracy projektowej oraz prowadzoną w formule zdalnej
 • Udział w rozwój Uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych
 • Dobrą i koleżeńską atmosferę pracy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Multibenefit
 • Zniżki na studia wyższe i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Zniżki na kursy językowe
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
 • Dopuszczamy możliwość współpracy na podstawie kontraktu B2B

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, zapraszamy do przesłania CV za pośrednictwem przycisku APLIKUJ.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Aplikuj