Product Owner ( Core Banking )
Miejsce pracy: Kraków

Misja Banku BNP Paribas: Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.

Jaka jest misja Product Ownera?

Product Owner jest Właścicielem Produktu Core Banking, rozwijanego i utrzymywanego przez Squad w Tribe’ie GOcore. Jego celem jest zapewnienie stałego, częstego i trwałego maksymalizowania wartości Produktu dla Klienta poprzez:

 1. Zapewnienie stabilnego funkcjonowania Systemu Centralnego Banku oraz rozwiązań uzupełniających utworzonych na tej samej platformie.
 2. Zapewnienie, że System Centralny Banku funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w szczególności Product Owner odpowiada za terminowe wdrażanie rekomendacji audytowych dot. Systemu
 3. Zapewnienie optymalnej parametryzacji Systemu Centralnego oraz wsparcia dla użytkowników biznesowych.
 4. Rozwój i utrzymanie odpowiednich relacji biznesowych z interesariuszami, których procesy będą realizowane przy wsparciu Squadu.
 5. Planowanie i realizację długookresowego rozwoju Systemu Centralnego, zgodnie z kierunkami przyjętymi w Strategii IT. W szczególności Product Owner odpowiada za transformację roli Systemu Centralnego w Banku, rozpoznanie systemów centralnych oferowanych na rynku i przygotowanie do wymiany Systemu Centralnego Banku w przyszłości.
 6. Przygotowanie i wdrożenie koncepcji faktorii produktowych z wykorzystaniem modularnej architektury np. poprzez wykorzystanie systemów centralnych czwartej generacji, a następnie wdrożenie i rozwój wybranych faktorii produktowych opartych o wypracowaną koncepcję.

Kto jest klientem Product Ownera?

Klienci Product Ownera w Produkcie Core Banking, nie są zwykle bezpośrednimi Klientami końcowym Banku, ale Klientami wewnętrznym, którzy obsługują Klienta końcowego (tak jak Doradca w Oddziale korzysta z aplikacji w procesie sprzedaży Kredytu podczas spotkania z klientem)

Wszyscy jesteśmy partnerami, którzy łączą siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Product Owner?

Product Owner jest członkiem Squadu/ów i współpracuje z innymi zespołami, aby rozwijać zarówno Produkty (Squady, Tribe’y), jak i wiedzę ekspercką (Chapter, Gildie):

 • Pracuje z analitykami, developerami i architektami, aby rozwijać Produkt, za który wspólnie są odpowiedzialni;
 • w Tribe’ie blisko współpracuje z Tribe Leaderem, innymi Product Ownerami i Chapter Leaderami, aby koordynować całościowo prace z perspektywy funkcjonalności;
 • blisko współpracuje z innymi Product Ownerami w zakresie wartości dostarczanych Klientowi końcowemu oraz tworząc społeczność Product Ownerów buduje wiedzę ekspercką w swojej dyscyplinie i doskonali się w swoim fachu, podnosząc kwalifikacje oraz ulepszając praktyki i narzędzia w codziennej pracy;
 • w każdej gildii, w którą zdecyduje się zaangażować, może również współpracować z kolegami, którzy dołączyli do tych samych gilidii.

Jakie są oczekiwania wobec Product Ownera? 

Odpowiada za zarządzanie Backlogiem Produktu Core Banking:

 • komunikuje wizję i cele Produktu, co oznacza, że ​​musi przewidywać potrzeby Klientów i śledzić ewolucję rynku, aby mógł wprowadzać zmiany we właściwym czasie;
 • tworzy elementy Backlogu Produktu i konfrontuje swoje pomysły z członkami Squadu, aby wszyscy mieli wspólne zrozumienie, co powinno zostać dostarczone i w jaki sposób zrobić to optymalnie;
 • zarządza relacjami z interesariuszami w sposób, który zapewni sprawną realizację współzależnych inicjatyw,
 • dokonuje cięć wymagań, decyduje o priorytetach ustalając kolejność elementów Product Backlogu na najbliższe Sprinty. Starannie wybiera najpierw najmniejsze elementy o najwyższej wartości;
 • sprawdza implementację historyjek użytkownika/funkcji dla Wydania Produktu, upewniając się, że wydanie jest użyteczne i zasadne z perspektywy akceptacji Klienta;
 • analizuje rezultaty produktu po wydaniu w oparciu o opinie klientów i wskaźniki biznesowe, aby zapewnić ciągłe doskonalenie;
 • aktywnie uczestniczy w życiu i wydarzeniach zespołów, do których należy (Squad, Tribe i Chapter), nieustannie dzieląc się wartościami i zasadami Agile;
 • jest odpowiedzialny za zarządzanie budżetem Produktu.

Wymagania:

KOMPETENCJE MIĘKKIE

 • orientacja na klienta;
 • myślenie strategiczne;
 • współpraca i networking;
 • orientacja na osiągnięcia;
 • proaktywność;
 • podejmowanie decyzji;
 • elastyczność;
 • myślenie syntetyczne.

KOMPETENCJE TWARDE

 • 5 lat doświadczenia w zespołach projektowych lub produktowych;
 • Znajomość nowoczesnych architektur Systemów Centralnych;
 • Zrozumienie dostępnych na rynku funkcjonalności Systemów Centralnych wspierających cykl życia produktów bankowych;
 • Doświadczenie w tworzeniu wizji, mapy produktu oraz określaniu KPI dla produktu;
 • Doświadczenie w pracy w Agile, mile widziane certyfikaty PSPO I, PSPO II;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i w piśmie);
 • Umiejętność szybkiej identyfikacji i rozwiązywania problemów.

MILE WIDZIANE

 • Doświadczenie w roli Product Ownera i pracy z Product Backlogiem;
 • Doświadczenie we współpracy z zespołem eksperckim, w tym motywowania. delegowania i wsparcia merytorycznego współpracowników;
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetem i planowania strategii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac projektowych (definiowanie wymagań, współpraca z developerami, testy);
 • Doświadczenie we współpracy z Grupą.

Oferujemy:

 • Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.
BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Aplikuj