Product Owner ( Architektura IT )
Miejsce pracy: Warszawa

Misja Banku BNP Paribas: Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.

Product Owner odpowiada za zapewnienie, że architektura jest:

 • Spójna i zgodna ze standardami obowiązującymi w banku (w tym wytycznymi Grupowymi);
 • Zorientowana na przyszłość – uwzględniająca trendy w rozwoju technologii;
 • Adresująca priorytety banku, zawarte w strategii biznesowej i strategii IT;
 • Efektywna kosztowo, dzięki reużywalności komponentów architektury oraz ograniczeniu redundancji rozwiązań (z uwzględnieniem rozwiązań Grupowych).

Product Owner odpowiada za opracowanie i wdrożenie procesów i dokumentacji w zakresie zarządzania architekturą w banku (model zarządzania architekturą), z uwzględnieniem wszystkich poziomów (architektura rozwiązań, techniczna, bezpieczeństwa, korporacyjna). Product Owner zarządza ryzykiem w obszarze architektury, w szczególności poprzez wdrożenie procesu application obsolesence management oraz inicjowanie działań mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu oraz spłatę długu technologicznego.

Celem Produktu jest zapewnienie Klientom:

 • Dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki dbałości o stały rozwój architektury korporacyjnej banku i adopcję kluczowych trendów technologicznych;
 • Wysokiej dostępności i bezpieczeństwa usług świadczonych w oparciu o środowisko technologiczne banku, dzięki przeciwdziałaniu powstawania i spłacie długu technologicznego;
 • Spójnych, pozytywnych doświadczeń dzięki harmonizacji architektury w różnych domenach biznesowych banku.

Jaka jest misja Product Ownera?

Product Owner jest Właścicielem Produktu budowanego i utrzymywanego przez Squad. Jego misją jest zapewnienie stałego, częstego i trwałego maksymalizowania wartości Produktu dla Klienta.

Kto jest klientem Product Ownera?

Klienci Product Ownera to Klienci Banku. Może się zdarzyć, że produkt danego Squadu musi zostać połączony z produktami innych Squadów, zanim dostarczymy Klientom kompleksową funkcję. Możliwe jest również, że użytkownik naszego Produktu nie jest bezpośrednio Klientem końcowym Banku, ale Klientem wewnętrznym, który obsługuje Klienta końcowego (tak jak Doradca w Oddziale korzysta z aplikacji w procesie sprzedaży Kredytu podczas spotkania z klientem).

Wszyscy jesteśmy partnerami, którzy łączą siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Product Owner?

Product Owner jest członkiem Squadu/ów i współpracuje z interesariuszami i innymi zespołami, aby rozwijać zarówno Produkty (Squady, Tribe’y), jak i wiedzę ekspercką (Chapter, Gildie):

 • pracuje z interesariuszami, aby regularnie badać ich potrzeby i na nie odpowiadać;
 • w Squadzie codziennie pracuje z architektami, aby budować i uruchomić Produkt, za który wspólnie są odpowiedzialni;
 • w Tribe’ie blisko współpracuje z Tribe Leaderem, innymi Product Ownerami i Chapter Leaderami, aby koordynować całościowo prace z perspektywy funkcjonalności;
 • z innymi Product Ownerami buduje wiedzę ekspercką w swojej dyscyplinie i doskonali się w swoim fachu, podnosząc kwalifikacje oraz ulepszając praktyki i narzędzia w codziennej pracy;
 • w każdej gildii, w którą zdecyduje się zaangażować, może również współpracować z kolegami i koleżankami, którzy dołączyli do tych samych gildii.

 

Jakie są oczekiwania wobec Product Ownera? 

Odpowiada za zarządzanie Backlogiem Produktu:

 • komunikuje wizję i cele produktu, co oznacza, że ​​musi przewidywać potrzeby interesariuszy i śledzić ewolucję rynku, aby mógł wprowadzać zmiany we właściwym czasie;
 • tworzy elementy Backlogu Produktu i konfrontuje swoje pomysły z członkami Squadu, aby wszyscy mieli wspólne zrozumienie, co powinno zostać dostarczone i w jaki sposób zrobić to optymalnie;
 • decyduje o priorytetach ustalając kolejność elementów Product Backlogu na najbliższe Sprinty. Starannie wybiera najpierw najmniejsze elementy o najwyższej wartości;
 • analizuje rezultaty produktu, aby zapewnić ciągłe doskonalenie;
 • aktywnie uczestniczy w życiu i wydarzeniach zespołów, do których należy nieustannie dzieląc się wartościami i zasadami Agile.

Wymagania:

KOMPETENCJE MIĘKKIE

 • orientacja na klienta
 • myślenie strategiczne
 • myślenie syntetyczne
 • współpraca i networking
 • proaktywność
 • podejmowanie decyzji
 • orientacja na osiągnięcia
 • elastyczność
 • asertywność
 • umiejętność godzenia potrzeb interesariuszy

OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 • co najmniej 8 lat pracy na stanowisku architekta; mile widziany certyfikat w wybranym frameworku architektonicznym np. TOGAF;
 • kilkuletniego doświadczenia w pracy na rzecz obszaru technologii w instytucjach finansowych;
 • doświadczenia w dużych projektach transformujących architekturę korporacyjną; doświadczenie liderskie/managerskie będzie atutem;
 • doświadczenia w pracy w Agile, Scrum – posiadanie certyfikatów PSPO I, PSPO II będzie dodatkowym atutem;
 • kompetencji z zakresu analizy i syntezy złożonych problemów i przekładania ich na konkretne zadania;
 • umiejętności komunikowania się w sposób ustrukturyzowany oraz przedstawiania złożonych problemów w sposób zrozumiały uwzględniając kontekst biznesowy, techniczny i produktowy;
 • umiejętności skutecznego współpracowania zarówno z developerami, product managerami, liderami oraz managerami (do poziomu C-level) oraz skutecznego zmieniania kontekstu w zależności od grupy współpracowników;
 • umiejętności opracowywania dokumentacji, w tym diagramów;
 • doświadczenia w podejmowaniu decyzji i umiejętności zarządzania priorytetami;
 • znajomości języka angielskiego, min na poziomie B2.

Oferujemy:

 • Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.
BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Aplikuj