IT, Technika, Telekomunikacja

Contract Manager
Warszawa

Będąc nowym graczem na hurtowym rynku telekomunikacyjnym spółka Polski Światłowód Otwarty z Grupy Play rozbuduje ogólnopolską sieć szerokopasmową i otworzy do niej dostęp innym operatorom. Dzięki temu klienci z ponad 6 milionów gospodarstw domowych będą mieli możliwość korzystania z najszybszego i najbardziej zaawansowanego technologicznie dostępu do Internetu.

Polski Światłowód Otwarty​ to nowoczesny startup, który będzie się rozwijał dzięki silnemu wsparciu zespołów z Grupy Play.

Dołącz do zespołu jako Contract Manager i zbuduj z nami wyjątkowe środowisko pracy.

Twoje zadania: 

 • Odpowiedzialność za monitoring umowy (rzeczowy, terminowy i finansowy),​
 • Zarządzanie ryzykami w zakresie umowy
 • Odpowiedzialność za analizę roszczeń,
 • Udział w rozstrzyganiu sporów,
 • Odpowiedzialność za rozliczenie umowy, kontrola kosztów i przychodów dla poszczególnych obszarów projektu,
 • Odpowiedzialność za prowadzenie umowy oraz dokumentacji powiązanej z umową,
 • Udział w weryfikacji produktów prac umowy, w tym raportów i analiz wykonawców / konsultantów pod kątem realizacji zobowiązań umownych,
 • Kontrola harmonogramów i KPI wynikających z podpisanej umowy,
 • Odpowiedzialność za właściwy obieg dokumentów i przepływ informacji, dbanie o spójność dokumentacji,
 • Prowadzenie komunikacji w zespole zaangażowanym w realizację umowy ze strony Spółki oraz w relacji z wykonawcami,
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz, raportów, prezentacji, opinii oraz pism zarówno do wykonawców, oraz do innych podmiotów zależnie od potrzeb, a także na wewnętrzne potrzeby Spółki,
 • Procesowanie dokumentów według ustalonych standardów ich selekcja i archiwizacja
 • Proponowanie rozwiązań usprawniających realizowane procesy,
 • Wsparcie innych pracowników projektu w interpretacji i rozumieniu zapisów kontraktowych,
 • Wykonywanie innych poleceń Przełożonego oraz osób zarządzających,
 • Zarządzanie i uczestnictwo w procesie fakturowania, we współpracy z zespołami projektowymi,

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • Masz wykształcenie wyższe administracyjne, techniczne, prawnicze,
 • Dobrze znasz zasady procesu budowlanego w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych – prawo budowlane, pozyskiwanie decyzji administracyjnych,  realizacja robót budowlanych itp.,
 • Rozumiesz cele biznesowe,
 • Masz doświadczenie w infrastrukturalnych projektach inwestycyjnych,
 • Posiadasz wiedzę z zakresu zarządzania projektem,
 • biegle znasz pakiet MS Office,
 • doskonale organizujesz sobie pracę,
 • umiesz nawiązywać kontakty i prowadzić negocjacje,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętności analizy i strategicznego planowania, przedsiębiorczości, konsekwencji oraz dynamizm w działaniach,
 • umiesz pracować zespołowo,
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację oraz czytanie i rozumienie dokumentów,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B
Aplikuj teraz!
Aplikuj teraz!

Zobacz jak wygląda praca w Grupie Play:

Otrzymasz od nas benefity:

 • Umowa o pracę
 • System premiowy powiązany z Twoimi osobistymi wynikami pracy
 • Dołączenie do zespołu dostarczającego szybki internet w całej Polsce
 • Różnorodny rozwój: szkolenia, projekty, rekrutacje wewnętrzne
 • Opieka medyczna
  i ubezpieczenie na życie w pełni finansowane przez pracodawcę
 • Brak dress code'u