HR Business Partner / HR Business Partnerka
Miejsce pracy: Warszawa / Nr ref.: 2022/11/EA
Wynagrodzenie:

Umowa o pracę - 9500 - 12000 zł brutto / miesiąc

Grupa Pracuj jest liderem technologii w obszarze HR w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspieramy przedsiębiorstwa m.in. w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Ułatwiamy użytkownikom naszych serwisów znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi. Tworzymy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce, od 15 lat w Ukrainie, a od czerwca 2022 roku także w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), zatrudniając łącznie około 1100 osób. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz systemy do zarządzania rekrutacjami: polski eRecruiter i niemiecki softgarden, działające w modelu SaaS (software as a service).

Twoje obowiązki:

 • Jako HR Business Partner_ka będziesz odpowiedzialn_a za doradzanie biznesowi IT. Będziesz Konsultantem / Konsultantką w sprawach związanych z obszarami HR, takimi jak: potrzeby rekrutacyjne, szkoleniowe, rozwojowe, oceny pracownicze, wsparcie w stosowaniu narzędzi HR, rekomendowanie rozwiązań usprawniających działanie i efektywność organizacyjną i biznesową oraz doradztwo z zakresu prawa pracy, procedur i zasad obowiązujących w firmie. Do Twoich obowiązków należeć będzie:
 • Bliska współpraca z działami technologicznymi w Grupie Pracuj
 • Łączenie świata biznesu IT z obszarem HR
 • Współpraca z zespołami eksperckimi HR w zakresie wdrażania globalnej strategii HR w danych działach
 • Udział w projektach HR, jak np. Badanie Środowiska Pracy (opracowywanie wyników, analizowanie wniosków wspólnie z biznesem, weryfikacja postępów oraz rekomendacje, które są wdrażane po badaniu)
 • Tworzenie i planowanie budżetów razem z Dyrektorami_kami i Managerami_kami – planowanie awansów, podwyżek, nowych wakatów oraz wszelkiego rodzaju zmian kadrowych
 • Współtworzenie systemów motywacyjnych
 • Prowadzenie Exit Interview z pracownikami i pracowniczkami
 • Współpraca w ramach zespołu HRBP w strukturach HR

Nasze wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w roli HRBP (najlepiej w obszarze IT)
 • Doświadczenie we współpracy z obszarem IT (rekrutacja, outsourcing / body leasing, HRBP)
 • Doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych i procesach związanych z rozwojem pracowników i pracowniczek
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • Dobra znajomość programu MS Excel
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację min. B2
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność szybkiego dostosowywania priorytetów do zmieniających się wymagań biznesowych,
 • Umiejętności analityczne – trafna analiza problemów, formułując wnioski i rozwiązania, łączenie różnych punktów widzenia
 • Proaktywność i inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji na różnych poziomach organizacji
 • Asertywność, umiejętność przekonywania do rozwiązań i pomysłów i umiejętności negocjacyjne
 • Samodzielność, konsekwencja w realizacji działań
 • Umiejętność efektywnej współpracy w zespole

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia, Socjologia, Ekonomia
 • Doświadczenie trenerskie / coachingowe
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami

To oferujemy:

 • Umowa o pracę 
 • Pracę w trybie hybrydowym (2 dni w tygodniu w biurze)
 • Pracuj Flex (rozpoczynamy pracę między 7:30-10:30, pracujemy 8h dziennie)
 • W przypadku UoP możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i programu emerytalnego (PPE)
 • dofinansowanie do zajęć sportowych (Multisport) 
 • prywatna opieka medyczna (Medicover) 
 • opieka stomatologiczna
 • dofinansowanie do nauki języków 
 • dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • spotkania integracyjne 
 • firmowa biblioteka 
 • bilety do kina i teatru 
 • dofinansowanie do doposażenia biura domowego 
 • wewnętrzne programy rozwojowe 
 • staże i rekrutacje wewnętrzne 
 • inicjatywy dobroczynne 
 • spotkania integracyjne
 • program rekomendacji pracowników_czek
 • wyprawka dla dziecka
 • gry wideo i strefa relaksu w pracy 
 • brak dress code'u

Etapy rekrutacji:

 • 1 ETAP - Spotkanie online z Managerem
 • 2 ETAP - Spotkanie online z Dyrektor HR
 • 3 ETAP - Spotkanie online z biznesem

Znajdziesz nas na:

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę Pracuj S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dodatkowo w celu wzięcia udziału w rekrutacji będziemy Cię prosić o podanie adresu e-mail na formularzu aplikacyjnym, który przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na możliwości prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, sprawnej komunikacji z kandydatami oraz na zapewnieniu prawidłowej identyfikacji kandydata w systemie eRecruiter (adres e-mail jest identyfikatorem kandydata w systemie eRecruiter i jego podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod adresem: https://grupapracuj.pl/prywatnosc/informacja-dla-kandydatow

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych (Grupa Pracuj, my). Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, administratorem Twoich danych mogą być także spółki powiązane z Grupą Pracuj, to jest: eRecruitment Solutions sp. z o.o. (zgodnie z treścią zgody).

Możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Możesz się także skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji: (1) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub (2) na inne, podobne stanowiska w Grupie Pracuj lub spółkach Grupy Pracuj, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszeniami, jeżeli wystąpią nieprozumienia między nami dotyczące procesu rekrutacji oraz w celu badania Twojej satysfakcji z udziału w naszych rekrutacjach (candidate experience).

Masz m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia ich do innego administratora (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy), jak również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.