Ekspert ds. Kontroli Zgodności
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Samodzielne przeprowadzanie niezależnego monitoringu w zakresie badania ryzyka zgodności i utraty reputacji, w szczególności testów zgodności w procesach funkcjonujących w banku
 • Opracowywanie programów testów, raportów i zaleceń pokontrolnych
 • Samodzielne prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia wystąpienia incydentu braku zgodności
 • Utrzymywanie rejestrów testów, zaleceń pokontrolnych i podejrzeń naruszeń
 • Monitorowanie statusu realizacji zaleceń
 • Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych banku w zakresie zadań Zespołu, w szczególności procedur i metodyk prowadzenia testów zgodności i reagowania na incydenty braku zgodności
 • Przygotowywanie rocznych planów testów zgodności
 • Opracowywanie danych do okresowych sprawozdań z działalności Zespołu i Departamentu
 • Wsparcie pozostałych zespołów w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności i utraty reputacji, w szczególności w ramach opiniowania, weryfikacji zdarzeń operacyjnych oraz odpowiedzi na pisma instytucji zewnętrznych
 • Udział w projektach bankowych w zakresie kompetencji Departamentu Zgodności

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: bankowość, finanse
 • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze compliance lub audytu (najlepiej w bankowości)
 • Znajomość procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności i utraty reputacji
 • Znajomość regulacji z zakresu systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
 • Znajomość procesów oraz produktów bankowych
 • Znajomość prawa bankowego oraz zagadnień dot. ochrony informacji prawnie chronionych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego - poziom B2
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • spotkania integracyjne
 • opieka stomatologiczna
 • program emerytalny
 • preferencyjne
  pożyczki
 • strefa relaksu
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wyprawka
  dla dziecka
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
Aplikuj