KIR to hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego.

Budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości, gospodarki i administracji. Na bazie doświadczenia i najnowszej technologii dostarczamy usługi, które skutecznie pomagają partnerom biznesowym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji.

Od 30 lat rozliczamy płatności detaliczne w Polsce, tworzymy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany informacji - w tym służące przeciwdziałaniu przestępczości finansowej (AML), mechanizmy oparte na analizie big data, czy rozwiązania z obszaru otwartej bankowości (Open banking).
Zapewniamy narzędzia z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania: zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny – mSzafir.
Jesteśmy pionierem stosowania technologii blockchain w sektorze finansowym.

Scrum Master/Scrum Masterka
Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

Czym się będziesz zajmował/zajmowała jako Scrum Master/Masterka w KIR?

- promowaniem idei zwinności, kultury Agile i wdrażanie zwinnych metodyk;
- dbaniem o rozumienie i przestrzeganie praktyk i reguł Scruma;
- budowaniem świadomości roli Product Ownerów;
- prowadzeniem i udziałem we wskazanych projektach informatycznych,
- definiowaniem wymagań funkcjonalnych i architektury aplikacyjnej,
- przygotowywaniem, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi, produktów prac projektowych, takich jak: planu projektu, harmonogramu, rejestru ryzyk,
- wsparciem analizy wymagań biznesowych i funkcjonalnych dla nowych lub modyfikowanych rozwiązań informatycznych,
- cyklicznym raportowaniem zarządcze statusów prowadzonych projektów.

Nasze wymagania:

 • co najmniej 2-letnie praktyczne doświadczenie w roli Scrum Mastera / Masterki w projektach IT,
 • praktyczne doświadczenie w pracy z zespołami wytwarzającymi oprogramowanie,
 • znajomość zwinnego podejścia do wytwarzania produktów,
 • znajomość pracy w platformach Jira, Teams, Mural,
 • odpowiedzialność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • proaktywność i samodzielność,
 • chęć nauki i rozwijania własnych kompetencji.

Mile widziane:

 • Certyfikaty Scrum Master

Dlaczego warto pracować w KIR?

Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Krajową Izbę Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawa 02-781, rtm. W. Pileckiego 65 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]