Manager/ Senior Manager​ - Financial Services - Accounting Advisory Services
Warszawa

umowa o pracę

Czym zajmuje się zespół?

Zespół FS Accounting Advisory Services realizuje projekty w zakresie doradztwa dla instytucji z sektora finansowego w szeroko rozumianym obszarze transakcyjnym i finansowo-księgowym. Zapewnia klientom wsparcie m.in. w zakresie:

fuzji i przejęć :

 • financial due diligence, vendor due diligence
 • rozliczaniu transakcji nabycia innych instytucji oraz weryfikacji poprawności ich podziału, alokacji ceny nabycia
 • wyceny portfeli kredytowych i innych instrumentów
 • wyceny portfeli wierzytelności

polityk rachunkowości i metodyk wyceny aktywów:

 • projektowanie polityk rachunkowości jak również ujawnień w sprawozdaniach finansowych
 • tworzenie metodyk i modeli utraty wartości dla należności kredytowych
 • przygotowywanie opinii księgowych jak również doradztwo w zakresie ujęcia księgowego i regulacyjnego transakcji (np. sekurytyzacji)

projektowania kluczowych procesów w instytucjach finansowych

 • procesy raportowania finansowego w tym przygotowania sprawozdania finansowego jak również raportowania regulacyjnego
 • doradztwo dla CFO w zakresie optymalizacji sposobu działania funkcji finansów
 • projektowanie procesów w obszarach:
  • monitoringu ekspozycji kredytowych
  • udzielania finansowania w tym oceny zdolności kredytowej klientów
  • procesów back office

Twój zakres obowiązków

 • zarządzenie portfolio projektów w obszarze doradztwa dla instytucji finansowych
 • kompleksowa obsługa transakcji w zakresie financial due diligence jak również usług związanych z rozliczeniem transakcji nabycia
 • doradztwo oraz przygotowywanie analiz księgowych dotyczących m.in. ujęcia nietypowych transakcji / instrumentów finansowych
 • tworzenie lub modyfikację polityk rachunkowości dla klientów jak również ujawnień do sprawozdań finansowych
 • prowadzenie kompleksowych projektów doradczych w zakresie optymalizacji działania poszczególnych obszarów funkcji finansów
 • opracowanie koncepcji oraz wymagań funkcjonalnych dotyczących narzędzi stosowanych w obszarze sprawozdawczości
 • projektowanie procesów w instytucjach finansowych dla kluczowych obszarów związanych z analiza zdolności kredytowej, monitoringiem klientów jak i procesem szacowania oczekiwanych strat kredytowych
 • wykazywanie się silnym zrozumieniem potrzeb biznesowych klientów i proponowanie dopasowanych rozwiązań rachunkowo-księgowych
 • terminowość i najwyższą jakość prowadzonych dla klientów projektów
 • utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami
 • zarządzanie bieżącą pracą konsultantów w ramach koordynowanego projektu

Oczekujemy

 • wykształcenia wyższego preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo, zarządzanie)
 • 5–letniego doświadczenia w audycie, firmie doradczej, doradztwie transakcyjnym lub księgowym, bądź w instytucjach finansowych w działach sprawozdawczości bądź controllingu
 • bardzo dobrej znajomości Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów w roli kierownika projektu,
 • doskonałych umiejętności analizy i syntezy danych
 • umiejętności pracy z aktami prawnymi
 • sprawności w tworzeniu pisemnych opracowań
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętności budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami
 • samodzielności i przedsiębiorczości, zaangażowania w pracę,
 • poczucia odpowiedzialności za pracę swoją oraz innych członków zespołu
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych lub rozpoczęta ścieżka w kierunku zdobywania uprawnień biegłego rewidenta, ACCA lub podobnych, którą Kandydat chce kontynuować

Oferujemy

 • pełną wyzwań pracę w wiodącej na rynku polskim oraz międzynarodowym firmie doradczej
 • szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • możliwość samorealizacji oraz rozwoju osobistego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość pracy zdalnej
Aplikuj
KPMG Sp. z o.o., departament People&Culture, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
©2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa i logo KPMG są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez niezależne firmy członkowskie globalnej organizacji KPMG.