Specjalista Ochrony Środowiska​ i BHP
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Tworzeniem i wdrażaniem procedur, regulaminów oraz standardów postępowań w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA oraz BHP i P.POŻ wynikających z rozporządzeń i innych aktów prawnych mających zastosowanie na danym stanowisku pracy;
 • Doradztwem w zakresie OCHRONY ŚRODOWSIKA, BHP oraz P.POŻ;
 • Przeprowadzaniem kontroli  i audytów w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA, BHP, P.POŻ.;
 • Organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń z dziedziny OCHRONY ŚRODOWISKA, BHP, P.POŻ. oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
 • Współpracą z kierownikami obszarów przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • Sporządzaniem okresowych analiz i raportów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Sporządzaniem dokumentacji powypadkowej;
 • Sprawowaniem nadzoru nad rejestrem zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 • Zlecaniem przeprowadzania badań środowiska pracy;
 • Nadzorem nad BDO;
 • Przygotowywaniem zestawień dotyczących korzystania ze środowiska oraz wyliczania opłat środowiskowych;
 • Przygotowywaniem ewidencji odpadów opakowaniowych;
 • Przygotowywaniem i koordynowaniem akcji promujących i projektów z dziedziny OCHRONY ŚRODOWISKA, BHP, P.POŻ. oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe bądź studia Podyplomowe z zakresu BHP lub/i Ochrony Środowiska lub osoby obecnie odbywające studia w tym zakresie (wymagany przynajmniej jeden kierunek);
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Ochrony Środowiska i/lub BHP mile widziane;
 • Znajomość języka angielskiego na pozie minimum B1.

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Pakiet relokacyjny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]