Junior Medical Advisor
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie szkoleń merytorycznych/produktowych (głównie dla działu sprzedaży i marketingu)
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • współpracę z działem marketingu i sprzedaży w zakresie tworzenia przekazów merytorycznych dla produktów leczniczych i suplementów diety
 • współpracę z działem HR w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń merytorycznych/produktowych głównie dla działu sprzedaży
 • udział w pracach dotyczących wdrożeń nowych produktów związanych z promocją medyczną i/lub farmaceutyczną
 • udział w opracowywaniu materiałów merytorycznych dla produktów we współpracy z działem sprzedaży oraz działem marketingu
 • wyszukiwanie, dostarczanie i prezentowanie danych naukowych
 • nawiązywanie oraz realizowanie efektywnej współpracy na polu naukowym i edukacyjnym z zewnętrznymi i wewnętrznymi ekspertami
 • udział w konferencjach medycznych
 • raportowanie aktywnosci szkoleniowych do Działu Hr i Działu Sprzedaży

Nasze wymagania

Jeśli jesteś osobą, która:

• lubi i potrafi się uczyć oraz wykazuje w tym zakresie dużą samodzielność
• szybko przyswaja wiedzę, zwłaszcza medyczną
• we własnym zakresie poszukuje informacji, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy
• lubi uczyć innych i czuje się w tym bardzo dobrze- świetnie sprawdza się w roli nauczyciela
• zna i potrafi wyjaśnić procesy zachodzę w organizmie człowieka i z ogromną chęcią i pasją chce przekazywać tę wiedzę innym
• potrafi analizować publikacje medyczne i wyciągać z nich podstawowe wnioski
• szybko podejmuje działanie
• jest nastawiona na szukanie rozwiązań
• jest dociekliwa, ceni konsekwencję w działaniu
• potrafi współpracować z ludźmi
• lubi i potrafi przygotowywać prezentacje

a ponadto posiada:

• wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne (biologia- mile widziana specjalizacja nauczycielska, biotechnologia medyczna) (lub jest na ostatnim roku studiów na w/w kierunkach)
• dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• mile widziane doświadczenie w branży farmaceutycznej w pracy w dziale badań klinicznych, dziale rozwoju, dziale medycznym

To oferujemy

 • umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • wdrożenie na start z atrakcyjną ścieżką kariery
 • praca z uznanymi markami na rynku
 • współpraca w zgranym zespole
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, raz w roku karty podarunkowe, możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach
 • narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.