Rozpoczynamy nabór kandydatów do Programu Ambasadorskiego na rok 2022/23.

Jeśli chciałbyś/abyś zdobyć swoje pierwsze doświadczenia i zaangażować się w promowanie wizerunku jedynego takiego banku w Polsce, aplikuj poniżej!

Program Ambasadorski 2022/23

Opis stanowiska:

 • Promocja pracodawcy wśród studentów uczelni wyższych
 • Wsparcie kampanii promocyjnej programu Letniej Akademii BGK
 • Aktywny udział w targach pracy, webinarach oraz innych wydarzeniach, a także samodzielne przygotowywanie działań promocyjnych
 • Tworzenie treści promujących pracodawcę w social mediach oraz środowisku akademickim
 • Promowanie wśród studentów procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez bank
 • Dbanie o relacje z władzami uczelni, biurem karier, organizacjami studenckimi, kołami naukowymi

Wymagania:

 • Łatwości w budowaniu relacji zarówno ze studentami, władzami uczelni jak i organizacjami studenckimi
 • Lekkiego pióra i kreatywności – przydadzą Ci się podczas pisania postów!
 • Podstawowej znajomości programów graficznych
 • Odpowiedzialności i konsekwencji w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Elastyczności oraz dostępności czasowej
 • Pozytywnego nastawienia i chęci do działania :)
 • Aktywne działanie w organizacjach studenckich będzie dodatkowym atutem
 • Status studenta jest warunkiem koniecznym

Co oferujemy:

 • Świetną możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia w zakresie promowania marki pracodawcy
 • Szansę na bliższe poznanie naszej organizacji i nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych
 • Okazję do wzięcia udziału w przygotowanych przez nas szkoleniach online i/lub offline
 • Możliwość udziału w konkursach z nagrodami oraz ciekawe gadżety
 • Pierwszeństwo udziału w rekrutacji na praktyki w ramach Letniej Akademii BGK w jednym z departamentów banku
 • Stypendium ambasadorskie
 • Naszą otwartość podczas współpracy :)

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przygotowanie prezentacji, w której przekonasz nas, dlaczego Ty powinieneś/aś zostać naszym Ambasadorem :)

Powinna ona zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, pełną nazwę uczelni, uzasadnienie dlaczego chcesz zostać Ambasadorem oraz Twoje pomysły na działania promocyjne. Prezentację należy załączyć do formularza rekrutacyjnego.

 

Na aplikacje czekamy do 6 listopada!

Aplikuj

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
• uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
• w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
• na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

 

BGK informuje również, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma eRecruitment Solutions Sp. z o.o. odpowiedzialna za administrowanie portalem erecruiter.pl i wspierająca proces rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, że:
• udzielenie zgody jest dobrowolne,
• w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected],
• dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
• przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

 

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:
• został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
• otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.