Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów na:

Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego

Chciałabyś/Chciałbyś zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Zapraszamy na organizowany przez nas kurs

Uwielbiasz gry komputerowe i możesz godzinami siedzieć wpatrując się w ekran? Masz dobrą orientację przestrzenną i bez mapy potrafisz zorientować się w terenie? A może doskonale pamiętasz daty, nazwiska, wydarzenia, a całą książkę telefoniczną masz w głowie? Jeżeli na choć jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, ten zawód może być dla Ciebie.

 

Każdego dnia nad bezpieczeństwem tysięcy samolotów i pasażerów przelatujący nad Polską czuwa m.in. prawie 600 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ta praca wymaga ogromnej odpowiedzialności, żelaznych nerwów i ponadstandardowej odporności na stres. W zamian otrzymujesz ogromną satysfakcję, wynagrodzenie na naprawdę wysokim poziomie, unikalne kwalifikacje i gwarancję zatrudnienia. 

 

Dlaczego warto spróbować?

 • nie potrzebujesz studiów, wystarczy wykształcenie minimum średnie maturalne;
 • zapewnimy Ci zakwaterowanie na czas całego kursu;
 • zapłacimy Ci za to, że będziesz uczestniczył w tym kursie;
 • potem płacimy naprawdę dobre pieniądze;
 • doceniamy ludzi za to, co robią i jak;
 • wierzymy, że człowiek jest najważniejszy i nie zastąpi go żadna maszyna;
 • wyszkolimy Cię na wyjątkowego specjalistę;
 • wszystkiego nauczymy Cię od postaw, nie przeszkadza nam brak doświadczenia zawodowego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie szukamy osób, które chcą wziąć udział w kursie przygotowującym do pracy na stanowisku: KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO!

 

Od kandydatów oczekujemy, że:

 • będą posiadać wykształcenie średnie z świadectwem maturalnym,
 • znać język polski,
 • znać bardzo dobrze angielski w mowie i piśmie (min. poziom B2),
 • będą mieć poprawną wymowę i dykcję,
 • charakteryzować się bardzo dobrą wyobraźnią przestrzenną,
 • będą umieli współpracować,
 • będą odporni na stres.
Aplikuj

Jeśli spełniasz te kryteria – kliknij w przycisk aplikuj i wyślij do nas formularz rekrutacyjny do dnia 28.11.2022.

Dodatkowo informujemy, iż wszyscy kursanci, którzy otrzymają licencję kontrolera ruchu lotniczego będą podlegać procedurze rozszerzonego sprawdzania przeszłości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe przesłane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez zaznaczenie właściwego checbox w poniższym formularzu. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na kandydata na kurs KRL lub FIS. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte  niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie właściwego checkbox w poniższym formularzu. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym ocenę kandydata np. pod kątem psychologicznym i predyspozycji do wykonywania zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.