Quality Control Junior Specialist
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Twoją rolą będzie wykonywanie i dokumentowanie analiz fizyko-chemicznych materiałów wyjściowych, mediów czystych technikami wykorzystywanymi w ramach Laboratorium w oparciu o normy, specyfikacje i farmakopee oraz zasady GMP i GLP. Do głównych zadań należeć będzie próbkowanie mediów czystych (woda, gazy) do badań laboratoryjnych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z tym procesem. Zadbasz również o opracowywanie dokumentacji w systemie QMS i wdrażanie i utrzymanie standardów 6s.

Twoje zadania

 • Terminowe wykonywanie zlecanych badań;
 • Przygotowanie, dokumentowanie i przeglądy odczynników wykorzystywanych w laboratorium KJ;
 • Udział w przygotowaniu laboratorium do audytów zewnętrznych;
 • Opracowanie, archiwizacja dokumentacji laboratoryjnej;
 • Obsługa systemu EMS;
 • Utrzymywanie standardu 6s w laboratorium;
 • Wykonywanie czynności okresowego czyszczenia aparatury pomiarowej oraz kontrola wykonania czynności czyszczenia pomieszczeń laboratoryjnych wykonywanych przez firmy zewnętrze;
 • Dbanie o poprawne i efektywne wykorzystanie powierzonej aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów GMP, BHP i ppoż. oraz obowiązujących procedur, instrukcji i regulaminów;
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji oraz doskonalenie wiedzy i doświadczenia;
 • Uczestniczenie w wymaganych na stanowisku pracy szkoleniach;
 • Zabezpieczenie powierzonego majątku oraz ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe (ukończone lub ostatnie 2 lata studiów magisterskich lub inżynieryjnych) o specjalności: biotechnologia, biologia, chemia lub pokrewne;
 • Doświadczenie w pracach laboratoryjnych nabyte w trakcie samodzielnej pracy w trakcie studiów lub podczas stażu;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • Podstawowa znajomość technik analitycznych;
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność określania priorytetów i wielozadaniowość;
 • Zaangażowanie, terminowość, dokładności i chęć do nauki;
 • Zdolność do efektywnej komunikacji wewnętrznej w zespołach QC;
 • Otwartość na nowe wyzwania.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej z możliwością przedłużenia;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Międzynarodowe środowisko pracy;
 • Przeszkolenie w zakresie procedur.
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]