Laborant Kontroli Jakości Mikrobiologicznej
Gdańsk

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Zapewnienie wykonania wszystkich niezbędnych badań mikrobiologicznych i ocena związanych z nimi zapisów. Zapewnienie, że wszystkie niezbędne badania mikrobiologiczne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami i najnowszą wiedzą. Zapewnienie, że dokumentacja Zespołu Kontroli Jakości Mikrobiologicznej prowadzona jest zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dokumentacyjnej. Zapewnienie wykonania stosownych transferów, kwalifikacji oraz walidacji metod analitycznych oraz wspieranie walidacji procesu wytwarzania. Odczyt i interpretacja wyników przeprowadzonych badań. Przygotowywanie i rewizja Raportów z badań. Przygotowanie i rewizja protokołów, raportów, metod, procedur, instrukcji oraz innych dokumentów dotyczących Kontroli Jakości Mikrobiologicznej.

Twoje zadania

 • Realizacja programu monitoringu środowiska i mediów czystych w zakresie czystości mikrobiologicznej i zanieczyszczenia cząstkami;
 • Pobieranie oraz testowanie prób: środowiskowych, wody, pary czystej, gazów, innych.
 • Zarządzanie próbami, rejestracja prób;
 • Badanie żyzności podłóż, badanie skuteczności środków dezynfekcyjnych;
 • Przygotowywanie odczynników oraz prowadzenie ewidencji materiałów zużywalnych i odczynników;
 • Zarządzanie sprzętem, wsparcie utrzymania, kwalifikacji, kalibracji urządzeń laboratoryjnych;
 • Realizacja budżetu laboratorium Kontroli Jakości Mikrobiologicznej, planowanie i realizacja zakupów sprzętu i materiałów laboratoryjnych, zapewnienie operacyjności laboratorium;
 • Wsparcie w opracowywaniu i opiniowaniu procedur, dokumentacji walidacyjnej i metodyki badań w zakresie Kontroli Jakości Mikrobiologicznej;
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zasadami GMP;
 • Wsparcie we wdrażaniu i walidacji metod mikrobiologicznych oraz wspieranie walidacji procesowych;
 • Prawidłowe wykonywanie analiz mikrobiologicznych w oparciu o wytyczne GMP, USP, Eur.Ph., lokalne procedury i specyfikacje, w zakresie: materiałów wyjściowych, półproduktów, wyrobu gotowego;
 • Odczyt wyników analiz mikrobiologicznych oraz prowadzenie analizy trendów;
 • Inicjowanie i pomoc w prowadzeniu dochodzeń jakościowych (OOX/ DEV/ CAPA);
 • Inicjowanie i pomoc w prowadzeniu kontroli zmian;
 • Ciągłe doskonalenie, poszerzanie wiedzy poprzez realizację planu szkoleń wewnętrznych i uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych;
 • Realizacja szkoleń wstępnych i okresowych zgodnie z planem;
 • Uczestnictwo w audytach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Organizowanie pracy własnej w Zespole Kontroli Jakości Mikrobiologicznej.

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe kierunkowe (mikrobiologia, biotechnologia, biologia lub pokrewne);
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w środowisku regulowanym mile widziane;
 • Dobrą znajomość GMP;
 • Podstawową znajomość wymagań farmakopealnych w zakresie: badania bioburden badania jałowości, BET;
 • Podstawową znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości podłóż mikrobiologicznych, środków dezynfekcyjnych, kwalifikacją i monitoringiem środowiska;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Dobrą znajomość MS Office;
 • Dobrą organizację pracy i czasu oraz umiejętność priorytetyzacji zadań;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Bardzo dobrą umiejętność współpracy z innymi w celu rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej;
 • Przeszkolenie w zakresie procedur;
 • Międzynarodowe środowisko pracy.
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]