Operator Produkcji
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Udział w procesie wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z zasadami GMP oraz wymogami FDA w celu otrzymania produktu o jakości zadanej w specyfikacji. Udział w transferze technologii zgodnie z regulacjami cGMP oraz wewnętrznymi w trakcie realizacji projektów związanych z wprowadzeniem wewnętrznych i zewnętrznych produktów biotechnologicznych.

Twoje zadania

 • Wykonywanie operacji procesowych, po uprzednim instruktażu i w zgodzie z zasadami GMP
 • Analizowanie uzyskanych wyników procesowych pod kątem zgodności z dokumentacją technologiczną oraz wewnętrznymi wymaganiami
 • Udział w transferze technologii, charakterystyce procesu oraz walidacji procesu we współpracy ze Specjalistami Zespołu
 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oceny procesu
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach /
 • Monitorowanie procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • Prowadzenie procesu zgodnie z zasadami GMP i innymi wewnętrznymi wymaganiami
 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego
 • Godne reprezentowanie firmy
 • Współpraca przy sporządzaniu raportów z wykonanych zadań
 • Zabezpieczanie stanowiska pracy
 • Organizowanie swojej pracy w celu jak najefektywniejszego wykorzystania czasu pracy i wykonania zadań
 • Współpracowanie z wszystkimi zespołami Departamentu oraz wszystkimi innymi grupami wewnątrz spółki i grupie Polpharma
 • Pomoc w opracowywaniu dokumentacji kwalifikacyjnej urządzeń, prowadzenie kwalifikacji i/lub udział w prowadzonych kwalifikacjach
 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń
 • Wykonywanie poleceń przełożonego

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji procesowej Podstawowa znajomość technik aseptycznych (pracy w standardach o podwyższonym reżimie higienicznym)
 • Umiejętność technicznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego/analitycznego lub doświadczenie w pracy operatora produkcji
 • Znajomość zasad i doświadczenie w pracy zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania cGMP będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność samodzielnego rozpoznawania problemów, dobra organizacja pracy i czasu
 • Elastyczność na nowe zadania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Podstawowa znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet relokacyjny
 • Dodatkowy dzień wolny
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]