HR Biznes Partner
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie metod i narzędzi HR
 • wspieranie managerów dedykowanych do obszarów biznesowych w projektowaniu, budżetowaniu oraz zarządzaniu efektywnością struktur organizacyjnych oraz zmian personalnych
 • analizę wskaźników HR, prezentowanie wniosków oraz rekomendowanie działań naprawczych i rozwojowych
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów HR w dedykowanym obszarze m.in.: ocena pracownicza, wyznaczanie celów, kształtowanie ścieżek karier, planów sukcesji, badania potencjału pracowników, planowania rozwoju, szkoleń
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • prowadzenie procesu onboardingu
 • monitorowanie trendów w obszarze HR
 • udział w pozostałych projektach w obszarze HR, Employer Brandingu i CSR

Nasze wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenie na stanowisku HR Biznes Partnera zespołów sprzedażowych
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi HR do podnoszenia efektywności pracy organizacji
 • głębokie zrozumienie wpływu pracy HR na wynik firmy
 • proaktywne podejście do rozwiązywania problemów podległych obszarów biznesowych
 • doświadczenie w tworzeniu i optymalizacji systemów motywacyjnych / systemów ocen
 • doświadczenie w opracowywaniu programów rozwoju kompetencji
 • doświadczenie w prowadzeniu AC, wykorzystywaniu testów osobowości, potencjału
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy z wieloma zadaniami jednocześnie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • wykształcenie wyższe: w zakresie ZZL, psychologii, socjologii, ekonomii lub prawa
 • znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • możliwość wdrażania swoich pomysłów
 • ciekawe projekty i ciągły rozwój kompetencji
 • współpraca w zgranym zespole,
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego,
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach, raz w roku karty podarunkowe, owocowe środy, możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport,
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.