Specjalista Dokumentacji
Gdańsk

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Udział w procesie zarządzania, kontroli i rewizji dokumentacji dotyczącej wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z zasadami GMP oraz wymogami FDA w celu otrzymania produktu o jakości zadanej w specyfikacji celem rejestracji, badań przedklinicznych i wdrażania w skali półtechnicznej. Udział w transferze technologii zgodnie z regulacjami cGMP oraz wewnętrznymi w trakcie realizacji projektów związanych z wprowadzeniem nowych produktów biotechnologicznych w zakresie zarządzania, kontroli i rewizji powiązanej dokumentacji.

Twoje zadania

 • Analizowanie uzyskanych wyników procesowych pod kątem zgodności w dokumentacją technologiczną oraz wewnętrznymi wymaganiami.
 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej niezbędnej do oceny procesu dokumentacji.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach.
 • Monitorowanie, rejestracja i rewizja dokumentacji dotyczącej procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z regulacjami GMP i wymaganiami wewnętrznego systemu jakości.
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z zasadami GMP oraz wewnętrznymi wymaganiami firmy.
 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego.
 • Sporządzanie raportów z wykonanych zadań.
 • Zabezpieczanie stanowiska pracy.
 • Organizowanie swojej pracy i wpływ na pracę innych w celu jak najefektywniejszego wykorzystania czasu pracy i wykonania zadań.
 • Współpracowanie z wszystkimi zespołami Departamentu Operacji Technicznych, Departamentem Jakości, Departamentem Badań i Rozwoju oraz pozostałymi Departamentami Polpharma Biologics.
 • Opracowywanie wzorcowych procedur postępowania oraz instrukcji i prowadzenie z nich szkoleń.
 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń.​

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, specjalizacja: ukończone studia z biotechnologii, farmacji lub kierunków pokrewnych.
 • Minimum roczne doświadczenie w produkcji biotechnologicznej, farmaceutycznej lub branży pokrewnej.
 • Dobrą znajomość zasad dobrej praktyki wytwarzania cGMP oraz FDA.
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji procesowej zgodnie z zasadami GMP.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy i czasu.
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie; znajomość MS Office.
 • Elastyczność na nowe zadania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej;
 • Przeszkolenie w zakresie procedur;
 • Międzynarodowe środowisko pracy.
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]