Młodszy Specjalista Dokumentacji Zgodności Jakości Produkcji
Gdańsk

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Będziesz brać udział w procesie zarządzania, kontroli i rewizji dokumentacji dotyczącej wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z zasadami GMP oraz wymogami FDA w celu otrzymania produktu o jakości zadanej w specyfikacji celem rejestracji, badań przedklinicznych i wdrażania w skali półtechnicznej. Udział w transferze technologii zgodnie z regulacjami cGMP oraz wewnętrznymi w trakcie realizacji projektów związanych z wprowadzeniem nowych produktów biotechnologicznych w zakresie zarządzania, kontroli i rewizji powiązanej dokumentacji.

Twoje zadania

 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej niezbędnej do oceny procesu dokumentacji;
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach;
 • Monitorowanie, rejestracja i rewizja dokumentacji dotyczącej procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z regulacjami GMP i wymaganiami wewnętrznego systemu jakości;
 • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z zasadami GMP oraz wewnętrznymi wymaganiami firmy;
 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego;
 • Sporządzanie raportów z wykonanych zadań;
 • Zabezpieczanie stanowiska pracy;
 • Współpracowanie z wszystkimi zespołami Departamentu Operacji Technicznych, Departamentem Jakości, Departamentem Badań i Rozwoju oraz pozostałymi Departamentami Polpharma Biologics;
 • Opracowywanie wzorcowych procedur postępowania oraz instrukcji i prowadzenie z nich szkoleń;
 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń;​
 • Realizacja zadań zleconych przez przełożonego;
 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego;
 • Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Jeśli posiadasz

 • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe; ukończone studia z biotechnologii, biologii, farmacji lub kierunków pokrewnych;
 • Bardzo dobrą znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word);
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 • Szybkość i dbałość o szczegóły;
 • Wysoki poziom kultury osobistej;
 • Elastyczność na nowe zadania, komunikatywność, umiejętności pracy w zespole;

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej;
 • Przeszkolenie w zakresie procedur;
 • Międzynarodowe środowisko pracy.
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]