Lider Zmiany Produkcyjnej Wsparcia Procesu
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Wykonywanie operacji procesowych, po uprzednim instruktażu i w zgodzie z zasadami GMP;

 • Analizowanie uzyskanych wyników procesowych pod kątem zgodności w dokumentacją technologiczną oraz wewnętrznymi wymaganiami;

 • Udział w transferze technologii, charakterystyce procesu oraz walidacji procesu we współpracy ze Specjalistami Zespołu;

 • Bieżące dostarczanie przełożonemu i/lub odpowiednim osobom raportów i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oceny procesu;

 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w procesie, dokumentacji, statusie wykonywanych zadań i podjętych decyzjach;

 • Monitorowanie procesu wytwarzania produktów biotechnologicznych zgodnie z dokumentacją technologiczną;

 • Prowadzenie procesu zgodnie z zasadami GMP i innymi wewnętrznymi wymaganiami;

 • Raportowanie postępu wszystkich prac i statusów wykonywanych zadań do bezpośredniego przełożonego;

 • Organizowanie swojej pracy oraz pracy zespołu w celu jak najefektywniejszego wykorzystania czasu pracy i wykonania zadań;

 • Pomoc w opracowywaniu procedur postępowania;

 • Pomoc w opracowywaniu dokumentacji kwalifikacyjnej urządzeń, prowadzenie kwalifikacji i/lub udział w prowadzonych kwalifikacjach;

 • Opracowywanie instrukcji obsługi urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń;

 • Przewodzenie zmianie i odpowiedzialność za jej członków.

Jeśli posiadasz

 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz planowaniu pracy zespołu;

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz umiejętność obsługi sprzętu podstawowego laboratoryjnego/analitycznego;

 • Znajomość zasad i doświadczenie w pracy zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania cGMP;

 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji procesowej zgodnie z zasadami GMP;

 • Dobrą znajomość technik aseptycznych oraz umiejętność pracy w technologii Single Use w produkcji biotechnologicznej;

 • Znajomość podstaw produkcji leków biotechnologicznych;

 • Umiejętność samodzielnego rozpoznawania problemów, dobra organizacja pracy i czasu;

 • Dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Pakiet relokacyjny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]