Specjalista/Starszy Specjalista ds. Zarządzania Chemikaliami
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Rolą Specjalisty ds. Zarządzania Chemikaliami jest scentralizowane zarządzanie substancjami/mieszaninami i bazą kart charakterystyki. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wdrażanie procesów dot. substancji niebezpiecznych i bezpieczeństwa w ich użytkowaniu na obszarze Polpharma Biologics S.A. w Duchnicach oraz za realizowanie wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2.09.1997 (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. Zm.) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

Twoje zadania

 • Opracowywanie i nadzór nad procedurą dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi.
 • Tworzenie, współtworzenie, opiniowanie, zatwierdzanie dokumentów związanych z substancjami/mieszaninami chemicznymi.
 • Zarządzanie Kartami Charakterystyki (baza SDS, pozyskiwanie kart, weryfikacja pod kątem wymagań REACH, CLP, rejestrowanie kart, zlecanie opracowania karty charakterystyki we współpracy z zewnętrznymi ekspertami).
 • Nadzorowanie obowiązków pomiarowych czynników szkodliwych uciążliwych w środowisku pracy.
 • Prowadzanie szkoleń oraz działań w celu poprawy świadomości pracowników w zakresie bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi.
 • Udział w tworzeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa Pracy w zakresie dotyczącym środków chemicznych.d
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zakresu korzystania z substancji i mieszczanin chemicznych.
 • Udział w audytach prowadzonych przez jednostkę certyfikującą dotyczących zarządzania chemikaliami
 • Reprezentować Spółkę we współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie zakupu i gospodarowania środkami chemicznymi.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie środków chemicznych.
 • Zapewnienie zgodności działań firmy z rozporządzeniami REACH i CLP
 • Monitorowanie przepisów prawnych z zakresu chemikaliów
 • Współpraca z doradcą ADR i działami w firmie w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
 • Współtworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe bądź studia podyplomowe z zakresu Chemii, Ochrony Środowiska lub pokrewne;
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu Dyrektywy REACH, CLP.

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Pracowniczy program emerytalny.
 • Pakiet relokacyjny.
 • Dodatkowy dzień wolny.
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]