Specjalista Analityki Rozwoju Procesu
Gdańsk

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Wykonywanie rutynowych oznaczeń dla rozwoju procesu wytwarzania w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Utrzymywanie ciągłości pracy laboratoriów Zespołu Analityki Rozwoju Procesu oraz ich dostosowywania do aktualnych wymogów jakościowych.

Prowadzenie prac związanych z opracowywaniem, kwalifikacją i/lub walidacją oraz transferem nowych metod kontroli analitycznej lub modyfikacją istniejących metod dla farmakologicznie aktywnych cząstek biologicznych oraz produktu leczniczego, celem wsparcia rozwoju procesu wytwarzania, badań przedklinicznych i wdrażania w skali technicznej

Twoje zadania

 • Prowadzenie przeglądu specjalistycznej literatury celem dokonania wyboru właściwej metody kontroli analitycznej na poszczególnych etapach wytwarzania nowych substancji i postaci leku biotechnologicznego.
 • Prowadzenie badań związanych z opracowaniem nowych i modyfikacją istniejących metod kontroli analitycznej dla substancji aktywnych (farmakologicznie aktywnych cząstek biologicznych) i biotechnologicznych produktów leczniczych.
 • Przeprowadzenie kwalifikacji i/lub walidacji rozwiniętej metody i przeprowadzanie transferu metody do działu Kontroli Jakości lub innej firmy zewnętrznej.
 • Wykonywanie oznaczeń kontroli analitycznej substancji i postaci leku w czasie prac rozwojowych oraz w trakcie prowadzenia procesów w skali technicznej.
 • Analizowanie i interpretowanie wyników badań prowadzonych w czasie prac rozwojowych oraz w skali technicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych badań oraz transferu, kwalifikacji i/lub walidacji metod w oparciu o obowiązujące wzorcowe procedury postępowania oraz z dbałością o integralność danych.
 • Przygotowywanie dokumentacji analitycznej niezbędnej w procesie wytwarzania i wdrażania nowych postaci leków biotechnologicznych m.in. metody badań, zestawienia wyników, uzasadnienia strategii kontroli wewnątrz-procesowej i metod, charakterystyki zanieczyszczeń i inne.
 • Ocena dokumentacji dostarczonej przez firmy zewnętrzne, dotycząca metod analitycznych i prowadzonych badań
 • Opracowywanie wzorcowych procedur postępowania oraz instrukcji i prowadzenie z nich szkoleń.
 • Opracowywanie instrukcji obsługi aparatury analitycznej i urządzeń oraz prowadzenie z nich szkoleń.
 • Prace ogólne w ramach utrzymania laboratorium jeśli wymagane oraz pomoc przy dostosowaniu laboratorium analitycznego do wymogów organów kontrolujących (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Bezwzględne przestrzeganie zasad BHP

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe ze specjalizacją w dziedzinie: chemii, biotechnologii, biologii molekularnej, biochemii, farmacji, medycynie lub naukach pokrewnych
 • znajomość technik analitycznych takich jak: chromatografia cieczowa, techniki elektroforetyczne, spektroskopia UV/VIS, ELISA, blotting, PCR
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym i/lub kontroli jakości firm biotechnologicznych lub farmaceutycznych
 • znajomość zagadnień związanych z cGMP i GLP
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość MS Office
 • dobra organizacja czasu pracy

Oferujemy

 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet relokacyjny
 • Dodatkowy dzień wolny
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]