Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych

Głównym zadaniem MESKO S.A.
jest dostarczanie dla Sił Zbrojnych RP oraz innych
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
państwa coraz to nowocześniejszej i wysokiej jakości amunicji i rakiet, poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru umów, wniosków zakupu oraz monitorowanie terminów ich realizacji i poniesionych kosztów w odniesieniu do założonego budżetu,
 • Prowadzenie rejestru faktur zakupu dotyczących Projektów Inwestycyjnych oraz ich sprawdzanie,
 • Sprawdzanie sporządzonych przez inne działy kalkulacji wynikowych dla środków trwałych wytwarzanych we własnym zakresie w zakresie prac zwiększających wartość zakupionych środków trwałych,
 • Sprawdzanie w zakresie rzeczowo-finansowym ofert jakie wpłyną w wyniku ogłaszanych przez MESKO S.A. postępowań zakupowych dot. linii technologicznych, wraz z wykonaniem zestawień ofert,
 • Koordynacja procesu udzielania przez dostawców zabezpieczeń umownych, współpraca z Działem Finansowym w zakresie opiniowania dokumentów gwarancyjnych oraz ubezpieczeniowych, prowadzenie rejestru zabezpieczeń
  i monitoring ich ważności,
 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i monitoring rozliczeń z dostawcami linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń, wyposażenia,
 • Współpraca z Działem Finansowym w zakresie księgowania, wydatkowania
  i rozliczania nakładów inwestycyjnych.​

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia),
 • 3 letnie doświadczenie w pracy w działach finansowo-ekonomicznych,
 • Umiejętność sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych,
 • Zdolność budowania modeli finansowych,
 • Umiejętność oceniania projektów inwestycyjnych,
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office (w szczególności
  MS Excel),
 • Umiejętność korzystania z informacji zawartych w bazach danych,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność, dokładność, rzetelność, zdolności analityczne,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę (pełny etat)

Miejsce pracy: Skarżysko-Kamienna

Oferujemy:

 • W przypadku pozytywnej oceny efektów pracy stałe zatrudnienie na umowę
  o pracę,
 • Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju w Firmie z dużymi tradycjami,
 • Dofinansowanie do wypoczynku, okolicznościowe świadczenia dla pracowników
  i ich dzieci.
Aplikuj