Pracownik produkcyjny

Głównym zadaniem MESKO S.A. 
jest dostarczanie dla Sił Zbrojnych RP oraz innych
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
państwa coraz to nowocześniejszej i wysokiej jakości amunicji i rakiet, poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań produkcyjnych z zachowaniem bezpiecznych metod i warunków pracy;
 • Obsługa maszyn i urządzeń do procesu produkcji materiałów wybuchowych;
 • Dbałość o bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń;
 • Przestrzeganie porządku i czystości maszyn;
 • Przestrzeganie regulaminu pracy oraz obowiązujących w zakładzie zasad BHP i p.poż.

Wymagania: 

 • Wykształcenie: średnie techniczne/zawodowe;
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej;
 • Umiejętności: podejmowania samodzielnych decyzji, rozwiązywania problemów;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym;
 • Sumienność i skrupulatność wykonywanych działań.

Rodzaj umowy: umowa o pracę (pełny etat)

Ilość wolnych etatów: 13

Miejsce pracy: Pionki

Oferujemy:

 • W przypadku pozytywnej oceny efektów pracy stałe zatrudnienie na umowę
  o pracę;
 • Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • Dofinansowanie do wypoczynku, okolicznościowe świadczenia dla pracowników i ich dzieci.
Aplikuj