Administrator Sieci
Poznań

Za co będziesz odpowiedzialny

 • administracja, rozwój i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
 • analiza wydajności administrowanych systemów,
 • nadzór stanu zabezpieczeń administrowanych systemów,
 • utrzymanie systemów teleinformatycznych w celu zachowania ciągłości działania świadczenia usług informatycznych,
 • tworzenie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji,
 • współpraca przy definiowaniu planu zakupów komponentów infrastruktury,
 • współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi i innymi jednostkami IT przedsiębiorstwa.

Czego od Ciebie oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego o kierunku teleinformatyka, systemy i sieci rozproszone lub innego matematyczno-przyrodniczego w przypadku odpowiedniego doświadczenia,
 • minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w zakresie utrzymywania infrastruktury IT w szczególności sieci komputerowych,
 • dobrej znajomości zagadnień sieci lokalnych i rozległych ( w szczególności sieci światłowodowe i licencjonowane linie radiowe),
 • dobrej praktycznej znajomości protokołów routingu (BGP, ISIS, OSPF, Radius),
 • praktycznej znajomości zagadnień związanych z technologią GSM, LTE,
 • umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych szkieletowych (Cisco, Juniper, HPE ),
 • umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych dostępowych, znajomość metod autentykacji użytkowników i urządzeń (Cisco, Aruba, NAC np. Radius),
 • doświadczenia w pracy z urządzeniami bezpieczeństwa (Fortinet, PfSense, OPNSense, Iptables, Suricata, Snort i podobne),
 • doświadczenia w eksploatacji usług sieciowych uruchamianych w środowisku Linux (np. OpenVPN, StrogSwan, DNS, DHCP, FreeRadius, Quagga, FRR),
 • doświadczenia w zarządzaniu PKI opartym o systemy Windows Server i Active Directory,
 • doświadczenia w pracy z systemami monitorowania infrastruktury sieciowej (np. nagios, icinga2, Grafana, GrayLog, eSight, Zabbix, The Dude, Observium, Libre NMS, NFSN, Flowmon),
 • doświadczenia w eksploatacji sieci SAN (EMC, HPE) i macierzy dyskowych HPE MSA, Lenovo,
 • umiejętności diagnozowania problemów sieciowych,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Zdolności do identyfikowania się ze strategią i wartościami organizacji,
 • Umiejętności pracy pod presją,
 • Asertywności oraz odporności na stres,
 • prawa jazdy kategorii B

Co oferujemy

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta sportowa
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • pakiet kafeteryjny
 • pakiet powitalny
  dla noworodków
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • profilaktyka zdrowotna
 • ubezpieczenie na życie

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 15 sierpnia br. 

Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże  Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działania jakim jest przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po jego zakończeniu.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.