Data Product Owner
Miejsce pracy: Warszawa

Jak pewnie wiesz dużo się u nas dzieje! Stale rozwijamy naszą wyjątkową usługę – Paczkomaty - i wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, by jeszcze mocniej ułatwiać życie milionom Klientów.
Czujesz, że jesteś człowiekiem do zadań specjalnych :-)? Dołącz do #TEAMINPOST i pomóż nam budować jeszcze większą sieć logistyczną!

Co będzie należeć do Twoich zadań:

 • pełnienie funkcji Product Ownera w zakresie danych z obszaru Sprzedaży
 • zarządzenie Data Product Backlog-iem (zbieranie zapotrzebowania na dane oraz raporty z obszaru handlowego, priorytetyzacja potrzeb, walidacja rozwiązań dostarczanych przez architektów danych)
 • odpowiedzialność za rozwój produktów opartych o dane (obecnych i przyszłych) w obszarze komercyjnym (np. modele szeregów czasowych na potrzeby prognozowania wolumenów)
 • koordynacja i wsparcie zespołów analitycznych
 • współpraca z architektami danych, Działem Rozwoju Produktów, Sprzedażą, obszarem Data Science oraz odpowiednikami stanowiskowymi z innych obszarów
 • systematyzacja i strukturyzacja danych, tworzenie dokumentacji oraz procesów raportowych
 • prezentacja nowych rozwiązań odbiorcom – w tym Zarządu

Czego potrzebujemy od Ciebie:

 • co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarach Data Product Owner w start-upach lub organizacjach w z obszaru technologii, doradztwa, logistyki
 • wykształcenia w dziedzinie informatyki biznesowej, matematyki, inżynierii oprogramowania bądź dziedzin pokrewnych
 • doświadczenia w pracy z obszarem Data Science, narzędziami analizy danych, uczeniem maszynowym, systemami BI, a także wizualizacji i monetyzacji danych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego pozwalający na swobodną komunikację i prowadzenie spotkań
 • doświadczenia pracy zgodnie z metodykami Agile/Scrum
 • łatwości w nawiązywania relacji
 • umiejętności pracy pod presją czasu

W zamian oferujemy: 

 • współpracę na podstawie umowy o pracę
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w najbardziej dynamicznie rozwijającej się firmie logistycznej w Polsce
 • wpływ na rozwój innowacyjnego biznesu
 • ciekawą pracę w zgranym zespole
 • pakiet świadczeń pozapłacowych

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.