Product Owner
Miejsce pracy: Warszawa

Jak pewnie wiesz, dużo się u nas dzieje, a my wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, by jeszcze bardziej ułatwić życie milionom klientów!

Obecnie pracujemy nad ściśle tajnym projektem IZI... Chcemy aby zrewolucjonizował on rynek e-commerce, oferując użytkownikom niespotykane dotąd doświadczenia zakupowe – nie tylko na ostatniej prostej.

Jeśli masz doświadczenie w sektorze e-commerce lub usługach finansowych, mówisz językiem IT a z drugiej strony wiesz co to konwersja czy porzucony koszyk – to świetna okazja by do nas dołączyć jako PRODUCT OWNER.

Miejsce pracy: Warszawa + praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków:

 • identyfikowanie potrzeb Klienta w zakresie rozwoju produktów i przekładanie ich na zadania dla zespołów produktowych
 • zbudowanie i wdrażanie wizji rozwoju produktu/usługi
 • nadzór nad rozwojem/modyfikacjami przypisanego systemu
 • współpraca z dostawcą rozwiązań IT – zlecenie, nadzorowanie i odbiór prac programistycznych (UAT)
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami biznesowymi
 • budowa bazy wiedzy produktowej w oparciu o stałą analizę rynku i działania konkurencji
 • kontakt z interesariuszami
 • zarządzanie i porządkowanie elementów Backlogu Produktu
 • stały monitoring konkurencji i analiza rynku
 • współpraca z innymi działami firmy m.in. z Zespołem Projektowym, IT Development
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi i monitorowanie ich postępu prac developerskich

Nasze oczekiwania:

 • minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku Product Owner
 • minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem projektowym
 • doświadczenie w e-commerce lub usługach finansowych / fin-techowych- warunek konieczny
 • doświadczenie w zakresie testowania hipotez produktowych z klientem, testowania oprogramowania, analizy biznesowej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • umiejętność określania potrzeb klienta, generowania hipotez projektowych, tworzenia makiet low-fidelity
 • umiejętność zbierania wymagań biznesowych
 • umiejętność projektowania rozwiązań IT i BI wspierających procesy biznesowe
 • umiejętność budowy i zarządzania roadmapą rozwoju i Backlogiem produktu
 • umiejętność podejmowania decyzji, zarządzania zmianą
 • umiejętność planowania zasobów i działań
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • orientacja biznesowa

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii oprogramowania lub zarządzania projektami
 • potwierdzona certyfikatami/szkoleniami znajomość zasad Agile PM Foundation, Agile BA, Scrum, BPMN
 • znajomość narzędzi typu JIRA oraz Confluence
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • możliwość zdobywania doświadczenia w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce nad ciekawym produktem 
 • odpowiedzialne, samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju w strukturach firmy
 • system kafeteryjny, w którym to pracownik sam wybiera benefity, z których korzysta (np. Multisport, prywatna opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia sportowe i muzyczne i wiele, wiele więcej 😊)
 • stabilną pracę w firmie, która jest liderem na rynku
 • możliwość poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobywania nowych
 • partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • możliwość udziału w inicjatywach firmowych (wolontariat pracowniczy, konkursy i inne)

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.