W związku z rozszerzeniem działalności Grupy Kapitałowej AQUANET SA. o gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania poszukujemy do spółki zależnej kandydatów na stanowisko:

Koordynator ds. Administracyjnych
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref. AQR/22/05

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • kompleksowe dbanie o przestrzeń biurową, jej nienaganny stan i stronę wizualną;
 • zaopatrzenie oraz nadzór nad stanem technicznym biura;
 • kontrolowanie i optymalizacja wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem biura;
 • dbanie o płynny obieg poczty wychodzącej i przychodzącej, w tym rejestracja faktur;
 • organizacja podróży służbowych i spotkań;
 • zarządzanie Recepcją;
 • monitorowanie floty pojazdów;
 • sporządzanie raportów, sprawozdań na rzecz Zarządu.

 

OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:

 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • samodzielność, zaangażowanie i silne poczucie odpowiedzialności;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE - Excel, Power Point);
 • prawo jazdy kat. B.

 

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • prywatną opiekę medyczną;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • kartę Multisport;
 • umowę o pracę;
 • nowoczesne technologie;
 • rozwój zawodowy.
Aplikuj

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 14 lipca 2022 r. 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET Retencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Serbskiej 3, 61-696 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgody, o których mowa powyżej wyrażane poprzez wyraźne działanie (zgoda konkludentna) polegające na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych do Spółki.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji, spółkom z grupy Aquanet oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/ Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.