Ekspertka/Ekspert ds. dekarbonizacji/klimatu
Miejsce pracy: Poznań

W Grupie Żabka do naszych zobowiązań klimatycznych podchodzimy na poważnie. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która zweryfikowała swoje cele dekarbonizacji przez inicjatywę Science Based Targets i przystąpiła do realizacji Planu dekarbonizacji. Tak ambitny plan wymaga poszerzenie zespołu i poszukiwania nowych kompetencji na rynku.

Dołącz do nas jeśli chcesz:
- realizować jedną z najbardziej ambitnych Strategii Odpowiedzialności w obszarze Dekarbonizacji (https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/#raport-ESG)
- kalkulować ślad węglowy i zarządzać emisjami gazów cieplarnianych budując ścieżki dekarbonizacji biznesu
- aktywnie uczestniczyć w jednej z największych biznesowych transformacji firmy i mieć wpływ na flagowe inicjatywy dekarbonizacyjne z zakresu energii, logistyki, transportu oraz współpracy z partnerami biznesowymi
- inspirować organizację nowymi pomysłami/projektami/ideami
- budować zaangażowanie wokół realizowanych inicjatyw i wpływać na organizację, aby podejmowała decyzje mając na uwadze cele i zobowiązania środowiskowe
- rozwijać system związany z zarządzaniem emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wspierać ujawnienia klimatyczne m.in TCFD czy CDP.

Nasze wymagania:

 • bardzo dobre rozumienie zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i dekarbonizacją (umiejętność liczenia śladu węglowego jest dużym atutem)
 • zainteresowanie tematami ESG - w szczególności w obszarach dekarbonizacji, energii, transportu i analizy śladu węglowego
 • łatwość w przyswajaniu, analizie i wyciąganiu wniosków z dużych zbiorów informacji ilościowych i jakościowych
 • umiejętność strategicznego myślenia, branie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz proaktywność
 • wysoko rozwinięta umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność prowadzenia projektów i pracy w zespołach projektowych
 • wykształcenie wyższe kierunkowe w obszarach takich jak energetyka, nauka o klimacie, ekonomia, ochrona środowiska lub pokrewne
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • Benefity
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna
  opieka medyczna
 • Firmowa
  drużyna sportowa
 • Dofinansowanie nauki języków
 • Dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program emerytalny
 • Możliwoś
  pracy zdalnej
 • Elastyczny czas pracy
 • Brak dress dode’u
 • Kawa/herbata
 • Strefa relaksu
 • Paczki świąteczne
 • Spotkania integracyjne
 • Aplikuj