Specjalista ds. Inżynierii Oprogramowania - specjalność ABAP ​ (umowa o pracę lub B2B)
Poznań

Za co będziesz odpowiedzialny

Do głównych zadań należeć będzie: wytwarzanie oprogramowania na potrzeby wewnętrzne Spółki, realizującego usługi i procesy biznesowe, w tym przede wszystkim za:

 • tworzenie aplikacji w języku ABAP zgodnie z obowiązującymi standardami uwzględniając aspekty technologiczne, wydajnościowe i bezpieczeństwa;
 • tworzenie aplikacji w języku JAVA zgodnie z obowiązującymi standardami uwzględniając aspekty technologiczne, wydajnościowe i bezpieczeństwa;
 • współpracę z administratorami aplikacji i właścicielami biznesowymi w procesie definiowania wymagań;
 • obsługę i analizę incydentów/problemów związanych z działaniem wytworzonych aplikacji;
 • tworzenie testów automatycznych i przeprowadzanie testów jednostkowych;
 • przeprowadzanie przeglądu kodu innych programistów;
 • tworzenie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz bazy wiedzy;
 • wymianę wiedzy z innymi członkami działu.                     

Czego od Ciebie oczekujemy

 • wykształcenia wyższego o profilu informatycznym lub pokrewnym;
 • doświadczenia w rozwoju systemu SAP ERP z wykorzystaniem języka ABAP, JAVA;
 • znajomości technologii tworzenia interfejsów SOAP/REST;
 • znajomości systemów relacyjnych baz danych, znajomość SQL;
 • znajomości systemów kontroli wersji
 • umiejętności czytania notacji BPMN, UML;         
 • mile widziana znajomość innych języków programowania i technologii;
 • mile widziane znajomości metody tworzenia oprogramowania wysokiej jakości TDD;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • komunikatywności i umiejętności współpracy;
 • otwartości na zmiany i nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • zaangażowania i chęci rozwoju.                              

Co oferujemy

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta sportowa
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • pakiet kafeteryjny
 • pakiet powitalny
  dla noworodków
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • profilaktyka zdrowotna
 • ubezpieczenie na życie

Ww. benefity dotyczą osób, które zostaną zatrudnione na umowę o pracę.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia  30 czerwca br. 

 

Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże  Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działania jakim jest przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po jego zakończeniu.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.