Specjalista ds. Digital Marketingu
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie strategii, budżetu, oraz kalendarza działań digital,
 • zarządzanie kampaniami na wszystkich etapach: od przygotowania materiałów komunikacji po przeprowadzenie kampanii, raport podsumowujący, rozliczenie KPI i wnioski zarządcze,
 • analizę efektywności prowadzonych działań, analizę KPI, stałe poszukiwanie możliwości optymalizacji, rekomendacje,
 • nawiązanie współpracy i prowadzenie aktywności promocyjnych poprzez internetowe kanały sprzedaży produktów firmy,
 • przygotowywanie i prowadzenie newsletterów oraz kampanii mailingowych,
 • monitorowanie i analizowanie działań konkurencji,
 • wybór i stałą współpracę z partnerami biznesowymi (agencjami digitalowymi, domami mediowymi, podwykonawcami).

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (mile widziane z obszaru marketingu, nowych technologii),
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w branży farmaceutycznej lub pokrewnej),
 • praktyczna znajomość Marketingu Internetowego (Google Analytics, Google Adwords, kampanie displayowe, programy afiliacyjne, programmatic, mailingi, itd.)
 • doświadczenie w przygotowywaniu landing pages, displaye, mailingi, etc.
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • kreatywność, myślenie w sposób nieszablonowy i otwartość na wyzwania,
 • stawiasz sobie ambitne cele i je realizujesz,
 • łatwość przyswajania wiedzy,
 • potrafisz samodzielnie planować swoją pracę.

To oferujemy

 • praca z uznanymi markami na rynku,
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów,
 • ciekawe projekty i ciągły rozwój kompetencji,
 • współpraca w zgranym zespole,
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego,
 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Aplikuj

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

  Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

  NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

  jako pracodawca.

   

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

  e-mail: [email protected].

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

   

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) usunięcia danych osobowych;

  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

   

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.