Climate Expert (dekarbonizacja)
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Współtworzenie i nadzorowanie flagowych inicjatyw firmy z obszaru dekarbonizacji oraz szerzej minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne (raportodpowiedzialnosci.zabka.pl)
 • Tworzenie i nadzorowanie wdrożenia planu mitygacji ryzyk klimatycznych
 • Współtworzenie, nadzorowanie i rozwijanie systemu związanego z monitorowaniem i zarządzaniem emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery
 • Aktywne uczestnictwo w monitorowaniu realizacji celów i inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ulepszanie systemów raportowania
 • Inspirowanie organizacji nowymi pomysłami/projektami/ideami z obszaru Zielona Planeta
 • Budowanie zaangażowania wokół realizowanych inicjatyw i wpływanie na organizację, aby podejmowała decyzje mając na uwadze cele i zobowiązania środowiskowe
 • Bezpośrednia współpraca z Zarządem, Działem ds. ESG, zewnętrznymi ekspertami oraz z innymi jednostkami w realizacji zadań z obszaru Zielone Planeta

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie, NGOs lub/i firmach doradczych
 • Bardzo dobre zrozumienie zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem
 • Zainteresowanie tematami ESG w szczególności w obszarach dekarbonizacji, energii, cyrkularności, sustainability, minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • Łatwość w przyswajaniu, analizie i wyciąganiu wniosków z dużych zbiorów informacji ilościowych i jakościowych
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami i programami wspierającymi analizy np. Excel, PowerBi, etc.
 • Umiejętność strategicznego myślenia, branie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz proaktywność
 • Wysoko rozwinięta umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność prowadzenia projektów i pracy w zespołach projektowych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • Wykształcenie wyższe w obszarze: energetyka, nauka o klimacie, ekonomia, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Benefity
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna
  opieka medyczna
 • Firmowa
  drużyna sportowa
 • Dofinansowanie nauki języków
 • Dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program emerytalny
 • Możliwoś
  pracy zdalnej
 • Elastyczny czas pracy
 • Brak dress dode’u
 • Kawa/herbata
 • Strefa relaksu
 • Paczki świąteczne
 • Spotkania integracyjne
 • Aplikuj