Senior Specialist of Accounting Competence Center
Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków:

 • Aktualizacja polityk i instrukcji księgowych (w szczególności opisy procesów, identyfikacja potencjalnych ryzyk i adresujących je kontroli, ujęcie księgowe transakcji)
 • Udział w procesie weryfikacji sprawozdań finansowych spółek z Grupy wg MSSF i UoR (sprawdzenie kompletności ujawnień MSSF, wewnętrznej spójności, poprawności arytmetycznej, formatu)
 • Udział w procesie aktualizacji wzorów sprawozdań finansowych wg MSSF i UoR dostosowanych do specyfiki poszczególnych spółek
 • Analiza zagadnień merytorycznych z zakresu MSSF i UoR
 • Monitorowanie zmian standardów rachunkowości i ich interpretacji, aktualizacja bazy wiedzy
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów z komunikacjami z zakresu rachunkowości
 • Bieżące wspieranie innych prac wykonywanych w Accounting Competence Center

Nasze wymagania:

 • Min. 2 lata doświadczenia w audycie, kontrolingu lub sprawozdawczości finansowej
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z finansami, rachunkowością, audytem)
 • Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności podstawowa wiedza z zakresu MSSF
 • Dobre umiejętności analityczne i organizacyjne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • Dociekliwość, komunikatywność, otwartość
 • Benefity
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna
  opieka medyczna
 • Firmowa
  drużyna sportowa
 • Dofinansowanie nauki języków
 • Dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Program emerytalny
 • Możliwoś
  pracy zdalnej
 • Elastyczny czas pracy
 • Brak dress dode’u
 • Kawa/herbata
 • Strefa relaksu
 • Paczki świąteczne
 • Spotkania integracyjne
 • Czym zajmuje się Accounting Competence Center?

  • Wspieramy zespoły księgowe m.in. poprzez konsultacje dotyczące księgowego ujęcia nowych transakcji, tworzenie polityki rachunkowości, szkolenia
  • Uczestniczymy w procesie przejścia spółek z Grupy na MSSF lub identyfikacji korekt do MSSF dla potrzeb konsolidacji
  • Przeprowadzamy eksperckie przeglądy sprawozdań finansowych
  • Analizujemy kompleksowe transakcje biznesowe pod kątem wpływu na sprawozdawczość finansową
  Aplikuj