Specjalista ds. Badań i Rozwoju (umowa na okres zastępstwa)
Koziegłowy (pow. poznański)

Za co będziesz odpowiedzialny

 • poszukiwanie nowych rozwiązań w celu optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków;
 • realizację prac badawczych w celu optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, w  tym:
  - projektowanie stanowisk badawczych,
  - przygotowanie testów w skali laboratoryjnej,
  - samodzielne planowanie i wykonywanie doświadczeń,
  - interpretacja wyników badań,
  - szacowanie niezbędnych zasobów i kosztów oraz ich rozliczanie;
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zgodnie z trendem gospodarki obiegu zamkniętego;
 • nadzór nad pracą laborantów oraz stażystów;
 • udział w tworzeniu koncepcji i planowaniu kosztów zastosowania badanych technologii;
 • udział w pisaniu wniosków grantowych;
 • udział w przygotowywaniu warunków przetargowych;
 • udział w międzynarodowych spotkaniach, przygotowywanie prezentacji, wystąpienia - często anglojęzyczne.

Czego od Ciebie oczekujemy

 • wykształcenia wyższego o kierunku inżynieria środowiska lub kierunku pokrewnym;
 • bardzo dobrej znajomości procesów i technologii oczyszczania ścieków;
 • znajomości przepisów z zakresu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych;
 • znajomości trendów branżowych;
 • dobrej znajomości branżowego języka angielskiego i umiejętności jego praktycznego zastosowania;
 • umiejętności czytania rysunków technicznych;
 • umiejętności pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie);
 • prawa jazdy kat. B;
 • samodzielności, kreatywności, zdolności organizacyjnych oraz gotowości do nieszablonowego działania;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku technologa w branży ściekowej lub w zespołach badawczych współpracujących z branżą komunalną lub przemysłem.

Co oferujemy

 • umowa o pracę
 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta sportowa
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • pakiet kafeteryjny
 • pakiet powitalny
  dla noworodków
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • profilaktyka zdrowotna
 • ubezpieczenie na życie

Na Twoje zgłoszenie czekamy do dnia 23 stycznia 2022 r. 

Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1  Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże  Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działania jakim jest przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po jego zakończeniu.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.