Pracownik Produkcji - konfekcjonowanie
Miejsce pracy: Poznań
wielkopolskie
Numer Referencyjny:

Twój zakres obowiązków

 • obsługa linii konfekcyjnej i zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego

 • wypełnianie dokumentacji

 • przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących w produkcji farmaceutycznej

 • zachowanie wysokich standardów jakościowych i efektywnościowych

 • dbanie o odpowiedni stan urządzeń i powierzonych narzędzi pracy

Nasze wymagania

 • wykształcenie (mile widziane średnie techniczne)

 • doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym przy procesie pakowania/ konfekcjonowania

 • dyspozycyjność związaną ze zmianowym systemem pracy - praca w systemie 3-zmianowym

 • precyzja, systematyczność

 • umiejętność pracy w zespole

 • dobra organizacja swojej pracy

 • aktualna książeczka sanepidu

To oferujemy

 • nowoczesny park maszynowy

 • współpraca w zgranym zespole

 • wsparcie ze strony współpracowników i przełożonych

 • praca w systemie 3 zmianowym

 • atrakcyjne wynagrodzenie i system nagród kwartalnych

 • umowa o pracę – brak okresu próbnego

 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach, raz w roku karty podarunkowe, możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport oraz ubezpieczenia grupowego, dostęp do platformy grywalizacyjno-społecznościowej

Aplikuj

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

e-mail: [email protected].

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.