Trade Marketing Specialist
Miejsce pracy: Poznań
wielkopolskie
Numer Referencyjny:

Twój zakres obowiązków

 • opracowanie i wdrażanie strategii trade marketingowej dla funkcjonujących kanałów dystrybucji i sprzedaży

 • przygotowanie i egzekucja planów aktywności trade marketingowych dla poszczególnych marek

 • ustalanie strategii cenowej i działań wspierających sprzedaż produktów

 • analiza danych rynkowych i sprzedażowych na potrzeby akcji trade marketingowych

 • opracowywanie i wdrażanie najlepszych narzędzi i standardów merchandisingu

 • koordynacja programów odsprzedażowych oraz akcji merchandisingowych dla klientów z rynku aptecznego,

 • nadzór nad systemem CRM w obszarze związanym z trade marketingiem,

 • przygotowywanie cyklicznych raportów z podejmowanych działań.

 

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • min. 3 letnie doświadczenie w pracy w Dziale Trade Marketingu lub Marketingu,

 • doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą w branży farmaceutycznej (mile widziane)

 • doświadczenie w opracowywaniu ofert handlowych oraz działań sprzedażowych,

 • umiejętności w zakresie analizy i syntezy danych oraz podejmowania decyzji pod presją czasu,

 • bardzo dobra praktyczna umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel oraz PowerPoint,

 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • praca z uznanymi markami na rynku,

 • współpraca w zgranym zespole,

 • umowa o pracę – brak okresu próbnego,

 • wdrożenie na start,

 • pakiet medyczny i socjalny.

Aplikuj

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

e-mail: [email protected].

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.