Inżynier Danych
Miejsce pracy: Poznań
wielkopolskie
Numer Referencyjny:

Twój zakres obowiązków

 • ownership infrastruktury analitycznej firmy,

 • analiza potrzeb biznesowych związanych z dostępem do informacji,

 • współpraca z analitykami i biznesem, wspieranie celów biznesowych organizacji,

 • projektowanie baz danych dla potrzeb analitycznych (dimensional modeling),

 • projektowanie i utrzymywanie procesów integracji danych do celów eksploracji, modelowania i raportowania,

 • doradzanie, projektowanie oraz implementacja rozwiązań poprawiających jakość oraz wiarygodność informacji udostępnianych w ramach infrastruktury analitycznej,

 • monitorowanie i optymalizacja wydajności infrastruktury danych i procesów ETL,

 • proponowanie usprawnień infrastruktury analitycznej.

Nasze wymagania

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

 • umiejętność projektowania baz danych w kontekście hurtowni danych,

 • projektowanie procesów ETL (np. z wykorzystaniem SSIS, Pentaho),

 • zaawansowana znajomość SQL,

 • znajomość baz SQL (np. SQL Server, PostgreSQL),

 • doświadczenie z bazami NoSQL (np. MongoDB, Cassandra),

 • doświadczenie w integrowaniu danych z API (REST, SOAP),

 • znajomość systemów kontroli wersji (np. GIT),

 • znajomość w niezbędnym zakresie języków skryptowych np. Python, JavaScript,

 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.

  Mile widziane

  • znajomość narzędzi do raportowania (np. Power BI, Tableau),

  • doświadczenie w programowaniu,

  • doświadczenie w integracji danych z SAP,

  • doświadczenie w integracji danych z systemów i maszyn produkcyjnych,

  • doświadczenie w technologiach streamingowych.

   

   

To oferujemy

 • nowoczesny park maszynowy,

 • wyzwania i projekty w obszarze utrzymania ruchu oraz inwestycji,

 • umowa o pracę – brak okresu próbnego ,

 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny

Aplikuj

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

e-mail: [email protected].

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.