Specjalista ds. Inwestycji (w obszarze maszyn i urządzeń produkcyjnych)
Miejsce pracy: Poznań
wielkopolskie
Numer Referencyjny:

Twój zakres obowiązków

 • planowanie i realizacja kwalifikacji i walidacji urządzeń i systemów,

 • sporządzanie protokołów i raportów z walidacji i kwalifikacji,

 • przygotowanie dokumentacji dla prowadzonych przeglądów okresowych oraz konserwacji/napraw urządzeń i systemów,

 • analiza danych z prowadzonych kwalifikacji i walidacji,

 • nadzór nad dokumentacją techniczną oraz jej aktualizacja,

 • weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej/ technicznej we współpracy

 • z projektantami,

 • optymalizowanie rozwiązań technicznych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,

 • koordynowanie przygotowania projektu oraz realizacji.

 • koordynowanie harmonogramu inwestycji i budżetu

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,

 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji kwalifikacyjnej i walidacyjnej,

 • umiejętności analizowania dokumentacji technicznej,

 • inicjatywa i konsekwencja w obszarze planowania i wdrażania zmian,

 • dążenie do rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności, ciekawość,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min.B2.

To oferujemy

 • nowoczesny park maszynowy,

 • wyzwania i projekty w obszarze utrzymania ruchu oraz inwestycji,

 • umowa o pracę – brak okresu próbnego ,

 • atrakcyjny pakiet medyczny i socjalny m.in.: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach, owocowe środy, raz w roku karty podarunkowe, platforma społecznościowo-grywalizacyjna.

Aplikuj

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest

Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,

NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),

jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem

e-mail: [email protected].

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.