Data Engineer
Miejsce pracy:

Poszukujemy doświadczonego Inżyniera Danych/ Data Engineer do naszego rozwijającego się zespołu Data Lab. Osoba będzie odpowiedzialna za tworzenie i rozwijanie potoków danych, mechanizmów integracji i przygotowywania danych. Idealnym kandydatem jest osoba z pasją do pracy nad nowoczesnymi systemami przetwarzania danych, która lubi optymalizować systemy jaki i budować je od podstaw. Inżynier danych będzie wspierać naszych programistów, architektów i analityków w inicjatywach dotyczących danych i zapewni optymalną architekturę dostarczania danych, spójną wszystkich inicjatyw. Szukamy osoby samodzielnej, która będzie wspierać potrzeby dotyczące danych wielu zespołów, systemów i produktów.

Twoje zadania:

 • Tworzenie i utrzymywanie optymalnej architektury integracji źródeł i potoków danych
 • Tworzenie modeli danych, które spełniają wymagania biznesowe
 • Identyfikowanie, projektowanie, wdrażanie i ulepszenie procesów wewnętrznych dotyczących automatyzacji procesów ręcznych, optymalizacja dostarczania danych, przeprojektowanie infrastruktury w celu zwiększenia skalowalności itp.
 • Zbudowanie infrastruktury wymaganej do optymalnej, procesów ETL/ELT z szerokiej gamy systemów źródłowych
 • Stworzenie narzędzi analitycznych, które wykorzystują zestaw danych, aby zapewnić praktyczny wgląd w pozyskiwanie klientów, wydajność operacyjną i inne kluczowe wskaźniki wydajności biznesowej
 • Współpraca ze osobami wewnątrz firmy, w tym zespołami wykonawczymi, produktowymi i projektowymi, aby pomagać w kwestiach technicznych związanych z danymi i wspierać ich potrzeby w zakresie infrastruktury danych
 • Tworzenie narzędzi danych dla analityków i członków zespołów zajmujących się analizą danych, wspierających w budowaniu i optymalizowaniu naszych produktów

Potrzebne umiejętności/nasze oczekiwania:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Inżyniera Danych, który ma wykształcenie wyższe z informatyki, statystyki, systemów informatycznych lub innej dziedziny ilościowej
 • Zaawansowana wiedza i doświadczenie w zakresie działania SQL i Big Data
 • Doświadczenie w tworzeniu i optymalizacji potoków danych, architektury w środowiskach big data
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy przyczyn źródłowych na wewnętrznych i zewnętrznych danych i procesach, aby odpowiedzieć na konkretne pytania biznesowe i zidentyfikować możliwości optymalizacji
 • Wysokie umiejętności analityczne związane z pracą z nieustrukturyzowanymi zbiorami danych
 • Doświadczenie w budowaniu procesów wspierających transformację danych, struktury danych, metadane, zarządzanie zależnościami i obciążeniem
 • Doświadczenie w zarządzaniu, przetwarzaniu i wydobywaniu wartości z dużych odłączonych zbiorów danych
 • Praktyczna wiedza na temat kolejkowania wiadomości, przetwarzania strumieniowego i wysoce skalowalnych magazynów danych
 • Wysokie umiejętności zarządzania projektami i organizacyjne
 • Doświadczenie we wspieraniu i pracy z różnorodnymi zespołami w dynamicznym środowisku

Doświadczenie w pracy z:

 • Narzędziami Big Data: Hadoop, Spark, Kafka itp.
 • Relacyjnymi bazami danych SQL i NoSQL, w tym Postgres, MySQL, MongoDB itp.
 • Środowiskami opartymi na chmurze, najlepiej Google Cloud Platform
 • Systemami przetwarzania strumieniowego
 • Językami skryptowymi: Python, Java, C++, Scala itp.
 • Obsłudze potoków danych i narzędzi do zarządzania przepływem pracy, takich jak Apache NiFi, Airflow itp.

Oferujemy:

 • Oferujemy stabilne zatrudnienie, umowę o pracę na pełen etat
 • Możliwość zatrudnienia zdalnego 
 • Oferujemy program szkoleń wdrożeniowych i rozwojowych
 • Otwartość na wdrażanie własnych pomysłów i inicjatyw
 • „Bilet do Rozwoju" – to oferta szkoleń z naszymi ekspertami, dzięki którym w ciągu kilkunastu miesięcy możesz zyskać kompetencje potrzebne by zostać: grafikiem komputerowym, administratorem serwerów, programistą frontend lub PHP
 • Oferujemy prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, dopłaty do wakacji, bony na święta, ubezpieczenie grupowe
 • Mamy luźną, przyjazną atmosferę, nie mamy dress code
Aplikuj
Poprzez kliknięcie pola „Aplikuj":

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią zamieszczonej poniżej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych i akceptujesz ją w całości
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI:

Na podstawie np. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Nasza firma - pl S.A. (dalej jako: my lub home.pl) jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dostaniemy od Ciebie w ramach naszego procesu rekrutacyjnego. Nasze dane: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP: 8522103252

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

3. Poszukujemy pracownika na stanowisko ujawnione w ogłoszeniu. Gdy wyślesz do nas zgłoszenie, będziesz brał udział w naszym procesie rekrutacji. Podczas rekrutacji przetwarzamy dwie kategorie Twoich danych:

 • dane podstawowe: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • dane dodatkowe: wszystkie inne, jakie dobrowolnie nam przekażesz, np. Twój wizerunek.

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane, bo:

 • z Twojej inicjatywy podejmiemy działania przed zawarciem ewentualnej umowy,
 • mamy prawny obowiązek żądać od Ciebie na etapie rekrutacji danych podstawowych (na podstawie np. 22(1) § 1 Kodeksu pracy),
 • możesz z własnej inicjatywy przekazać nam dane dodatkowe. Pamiętaj, że nie wymagamy od Ciebie przekazania tych danych. Jeśli w swoim CV/liście motywacyjnym np. umieścisz swoje zdjęcie, napiszesz o swoich zainteresowaniach lub o dodatkowych, niewymaganych przez nas kwalifikacjach i taki dokument nam wyślesz, zgodzisz się, byśmy te dane przetwarzali. Taką zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przez cofnięciem przez Ciebie zgody.
 • jeśli się zgodzisz – będziesz brał udział w naszych przyszłych rekrutacjach. Tę zgodę również możesz cofnąć w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania tych danych, które miało miejsce przez cofnięciem przez Ciebie zgody;
 • chcemy zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami oraz chcemy mieć możliwość ustalenia i dochodzenia naszych ewentualnych roszczeń.

5. Możemy przekazywać Twoje dane:

 • uprawnionym przez nas Podwykonawcom, którzy zapewniają nam prawidłowe i należyte wykonanie procesu rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać w ten sposób wyłącznie po zawarciu przez home.pl z taką firmą, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

albo

 • jeśli na podstawie obowiązujących przepisów prawa będą żądały tego od uprawnione organy i instytucje.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. poza kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

7. Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której przekazujesz je do nas – dotyczy to zarówno danych podstawowych, jak i dodatkowych,
 • nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia, w którym przekazałeś nam dane osobowe – w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz – za Twoją odrębną zgodą – na potrzeby przyszłych naszych rekrutacji

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści punktu 9), masz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Jeśli chcesz z nich skorzystać, skontaktuj się z nami w taki sposób, w jaki przekazałeś nam swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – napisz na adres e-mail [email protected]

9. Dane podajesz nam dobrowolnie w tym sensie, że przekazujesz je, bo chcesz wziąć udział w naszej rekrutacji. Mamy jednak prawny obowiązek żądać danych podstawowych od osób, które biorą udział w rekrutacji. Brak podania (lub skorzystanie z praw z punktu 8, które doprowadzi do usunięcia):

 • danych podstawowych – spowoduje wykluczenie Ciebie z aktualnej rekrutacji, a w przypadkach kiedy zgodziłeś się na udział w przyszłych rekrutacjach – również w nich,
 • danych dodatkowych – nie wpłynie na Twój udział w rekrutacji (nie będziemy z tego powodu traktować Cię niekorzystnie ani nie odmówimy Tobie zatrudnienia)

10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Będziemy przetwarzali Twoje dane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentów związanych z ewentualnym zatrudnieniem. Nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli będziemy do tego uprawnieni na podstawie przepisu prawa lub na podstawie Twojej wyraźnej, wcześniej wyrażonej zgody.” 

Mam świadomość, że:

 • ani przepisy prawa, ani home.pl nie wymagają ode mnie podania innych danych osobowych niż dane podstawowe (tj. innych niż imię/imiona i nazwisko, data urodzenia; wskazane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
 • jeśli podaję w swoich dokumentach aplikacyjnych dane inne niż podstawowe, czynię to dobrowolnie, wyłącznie z własnej inicjatywy,
 • jeśli przekażę do home.pl dokumenty aplikacyjne z moimi danymi dodatkowymi, zgodzę się w ten sposób na przetwarzanie tych danych przez home.pl na potrzeby mojego udziału w rekrutacji. Mogę cofnąć tę zgodę w każdym momencie, jednak nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dodatkowych, które miało miejsce przez cofnięciem przeze mnie zgody.