Płatny Program Stażowy
Miejsce pracy: Jasionka (pow. rzeszowski)

Twój zakres obowiązków

Trwa rekrutacja na 6-miesięczny, płatny staż w następujących obszarach:

• HR i Komunikacja

• Engineering

• Logistyka/Odprawy Celne

• Planowanie i Kontrola Produkcji

• Lean Management/Obszar Ciągłego Doskonalenia

• Test Cell/ Zespół Testów Silnika

• Zarządzanie Jakością

• Zakupy

Nasze wymagania

Poszukujemy ambitnych i zaangażowanych studentów, chcących rozpocząć karierę w branży lotniczej. Od kandydatów na staż w EME Aero oczekujemy:

Statusu studenta
Dostępności w wymiarze 120 godzin w miesiącu
Komunikatywnej znajomości języka angielskiego (poziom B2)
Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i zaangażowania

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
 • Elastyczny czas pracy - możliwość dostosowania grafiku do planu Twoich zajęć
 • Stałe wsparcie mentorskie podczas całego okresu trwania stażu
 • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego pod okiem specjalistów z branży lotniczej
 • Interns EMEetings, czyli unikatowy program warsztatów dla stażystów
 • Dofinansowanie do posiłków na stołówce pracowniczej
 • Pracę w międzynarodowym środowisku, w przyjaznej atmosferze
Aplikuj

Ścieżka rekrutacyjna - w jaki sposób aplikować?

 • Krok 1

  wyślij do nas swoje CV.
 • Krok 2

  rozmowa (osobista, telefoniczna
  lub przez Skype). Po zapoznaniu
  się z aplikacjami, wybrani
  kandydaci otrzymają zaproszenie
  na spotkanie z nami.
 • Krok 3

  nawiązanie współpracy.
  Witamy w gronie naszych
  Ambasadorów!
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 949, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.