Biuro projektowe IDE Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu działa w branży odnawialnych źródeł energii. Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze elektrowni słonecznych (farm fotowoltaicznych) oraz elektrowni wiatrowych (farm wiatrowych). Dużą część naszych zleceń stanowią również projekty w zakresie infrastruktury drogowej i energetycznej oraz branż towarzyszących.

Należymy do grupy ONDE, która jest liderem w sektorze OZE. Stawiamy na ciągły ROZWÓJ. Doskonalimy naszą kadrę, dzielimy się doświadczeniem i nieustannie pogłębiamy wiedzę. Nasi klienci cenią nas za indywidualne podejście, rzetelność i zaangażowanie. To dzięki temu zapewniamy im realizacje na najwyższym poziomie.

Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.ideprojekt.pl; www.onde.pl

Siedziba spółki znajduje się w Toruniu.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B (w zależności od Twoich potrzeb) na pełen etat,
 • elastyczne godziny pracy (możesz zacząć między 7:00 a 9:00),
 • wsparcie w przypadku relokacji,
 • szansę na zdobycie udokumentowanego doświadczenia do uprawnień budowlanych,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach (także tych, które sam wybierzesz) oraz zajęcia z języka angielskiego,
 • wsparcie doświadczonych współpracowników,
 • miłą, partnerską atmosferę pracy :)
Projektant Branży Elektrycznej
Toruń

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie projektów naziemnych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 500 kW ze szczególnym uwzględnieniem elektryki, automatyki i teletechniki,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy procesowaniu projektów (warunki przyłączenia, zgłoszenia instalacji przyłączanych do sieci, dokumentacja związana z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę),
 • tworzenie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień wymaganych na etapie realizacji projektu,
 • dobór komponentów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami norm, przepisów i wymagań klienta,
 • obsługa klienta w zakresie projektowanych instalacji, wykonywanie uzgodnień przyjętych rozwiązań technicznych w imieniu klienta,
 • kontakt z klientem, przedstawicielami zakładów energetycznych i urzędów administracji publicznej w zakresie toczących się postępowań uzgodnieniowych projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym (elektrotechnika, automatyka),
 • praktyczna wiedza z zakresu projektowania instalacji elektrycznych według obowiązujących norm,
 • doświadczenie w projektowaniu w branży elektrycznej,
 • praktyczna znajomość AutoCAD/AutoCAD Civil/ZWCAD oraz pakietu MS Office w zakresie wytwarzania dokumentacji branży elektroenergetycznej,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa i otwartość na pracę w zespole.

Mile widziane

 • doświadczenie w proektowaniu związanym z branżą OZE.
 • uprawnienia budowlane do projektowania.
 • Dofinansowanie karty sportowej / leasingu roweru
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie uprawnień, studiów, zajęć językowych
 • Ubezpieczenie na życie
 • Wewnętrzne szkolenia i programy rozwojowe
 • Okolicznościowe spotkania firmowe
 • Konkursy wewnątrzfirmowe
 • Posiłki dla pracowników budów
 • Aplikuj

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka IDE PROJEKT Sp. z o.o. grupy ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wapiennej 40 (dalej: „Administrator”). Administrator jest członkiem Grupy Kapitałowej ERBUD.
   2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
   3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana takiej zgody) oraz zawarcie umowy z Administratorem.
   4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów szczególnych, wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a także w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, jako uzasadniony interes Administratora.
   5. Podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Nieprzekazanie tych danych spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
   6. Pani/Pana dane osobowe podane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   7. Odbiorcą Pani/Pana danych będą pracownicy Działu Kadr i Płac, pracownicy Działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
   8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
   10. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.
   11. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani / Pana Danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.