Grupa SCHIEVER POLSKA jest przedsiębiorstwem rozwijającym sieć hipermarketów AUCHAN i bi1. Podstawą naszego sukcesu jest satysfakcja klientów, którym zapewniamy najlepsze produkty o relatywnie niskich cenach i profesjonalną obsługę.

Kucharz
Miejsce pracy:
Szczecin
 • zatrudnienie na umowę o pracę – pełen etat,
 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista),
 •  atrakcyjne świadczenia socjalne: bony świąteczne, paczki, karnety sportowe, dofinansowanie do wczasów.
 • przygotowywanie potraw zgodnie z recepturami (głównie garmaż),
 • opracowywanie receptur/specyfikacji i obliczanie kosztów ich produkcji,
 • poszukiwanie nowych produktów,
 • dbałość o oznaczenia i czystość na dziale,
 • atrakcyjne eksponowanie towaru,
 • przygotowywanie prób i organizowanie paneli organoleptycznych,
 • dbałość o jakość i estetykę przygotowywanych potraw,
 • obsługa klienta  i doradztwo.
 • wykształcenia gastronomicznego lub pasji do gotowania,
 • znajomości systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenie pracy w kuchni.

Administratorem danych osobowych jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"):

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Rella Investments Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji