Starszy Asystent w zespole doradztwa transakcyjnego (Deal Advisory - Transaction Services)
Katowice

umowa o pracę

Czym zajmuje się zespół?

Zespół Deal Advisory - Transaction Services świadczy usługi związane z finansową, ekonomiczną, rynkową i operacyjną analizą przedsiębiorstw. Stosujemy zintegrowane podejście do doradztwa transakcyjnego: od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego celu przejęcia przez inwestora, czy też wstępnych rozważań dotyczących zbycia podmiotu przez dotychczasowego właściciela, po przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, czy też integrację przejętych podmiotów. Nasze usługi nastawione są przede wszystkim na kreowanie wartości dodanej dla inwestorów angażujących się w transakcje kapitałowe, poprzez umożliwienie świadomego zarządzania ryzykiem związanym z rozważaną transakcją, jak również na zwiększanie szans na realizację celów założonych dla danej transakcji

Na tym stanowisku będziesz
odpowiedzialny za

 • udział w projektach z obszaru doradztwa transakcyjnego (w tym w projektach due diligence)
 • opracowywanie pisemnych analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów
 • pomoc w przygotowywaniu ofert, prezentacji usług doradczych oraz innych materiałów dla klientów
 • nadzorowanie pracy i wsparcie merytoryczne dla młodszych asystentów i praktykantów
 • współpracę z pracownikami innych działów KPMG przy dostarczaniu klientom usług o kompleksowym charakterze

Oczekujemy

 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie doradztwa transakcyjnego lub audytu na podobnym stanowisku
 • solidnej wiedzy finansowej i księgowej
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobrej znajomości MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
 • bardzo dobrej organizacji pracy, dokładności, zaangażowania i dyspozycyjności
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • kreatywności oraz zdolności wyszukiwania niestandardowych rozwiązań
 • otwartości na nowe wyzwania

Oferujemy

• ciekawą pracę w wiodącej na rynku polskim oraz międzynarodowym firmie doradczej
• możliwość poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania spółek z szerokiej perspektywy biznesowej, w różnych sektorach gospodarki
• udział w ciekawych transakcjach kapitałowych dokonywanych na polskim rynku
• możliwość rozwoju umiejętności zarządzania zespołem
• rozwój zawodowy, w tym m.in. system szkoleń adekwatny do zajmowanego stanowiska i ścieżki kariery
• atrakcyjny pakiet socjalny

Aplikuj