Specjalista ds. Substancji Czynnych
Duchnice (pow. warszawski zachodni)

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Stanowisko wspierające obszar produkcyjny w zakresie rozwiązywania problemów i transferów technologii w obszarze związanym z hodowlą komórkową i izolacją oraz oczyszczaniem i formulacją substancji biologicznie czynnych wytwarzanych z wykorzystaniem GMM.

Twoje zadania

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych, wyjaśnianie odchyleń, poszukiwania usprawnień pod względem technicznym i ekonomicznym, rozwijanie SDM.
 • Planowanie i prowadzenie badań laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru metod i systemów badawczych.
 • Odpowiedzialność za sprzęt badawczy przynależny do obszaru.
 • Dokładne i kompletne dokumentowanie badań.
 • Raportowanie wyników i wniosków podczas spotkań grupowych, projektowych i innych.
 • Uczestnictwo w tworzeniu i zatwierdzaniu dokumentacji takiej jak procedury, wytyczne, analizy ryzyka, specyfikacje, raporty.
 • Udział w planowaniu projektów, w tym harmonogramów i wymaganych zasobów.
 • Uczestnictwo w transferach technologii, wdrażaniu zmian na produkcji.
 • Zapewnienie wsparcia młodszym członkom zespołu.
 • Ścisła współpraca z członkami innych zespołów (Analytcal, TechOps, QA, QC, Regulatory, IT).

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie chemii, biotechnologii przemysłowej, inżynierii bioprocesowej, inżynierii biochemicznej lub pokrewnym.
 • Doświadczenie w pracy w dziale badawczo-rozwojowym lub produkcyjnym zajmującym się opracowywaniem, rozwojem i powiększaniem skali technologii wytwarzania substancji czynnych biologicznie z wykorzystaniem hodowli GMM.
 • Umiejętność prowadzenia i optymalizacji procesów okresowych i półciągłych hodowli komórek prokariotycznych lub eukariotycznych lub oczyszczania substancji czynnych biologicznie w skali laboratoryjnej lub półtechnicznej (znajomość odpowiednich technik chromatografii preparatywnej lub filtracyjnych).
 • Umiejętność obsługi zautomatyzowanych systemów do hodowli lub chromatograficznych lub filtracyjnych (znajomość specyfiki pracy z systemami „single-use” będzie atutem).
 • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych i analitycznych służących do kontroli i weryfikacji prawidłowości przebiegu ww. procesów.
 • Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 • Doświadczenie w pracy w środowisku GMP będzie atutem.
 • Umiejętność obserwacji i planowania ciągu eksperymentów.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, formułowania prawidłowych wniosków na podstawie uzyskiwanych zestawów danych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i jako członek zespołu.

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Pakiet relokacyjny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]