W Schiever POLSKA budujemy relacje oparte na naszych 3 wartościach: Szacunek, Energia i Niezależność. Promujemy równość w miejscu pracy poprzez politykę równych szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Obecnie do Centrali naszej firmy w Poznaniu poszukujemy Kandydatów/Kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. Nieruchomości
Miejsce pracy:
Poznań
 • zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat,
 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy,
 • prywatną opiekę medyczną, która kosztuje Cię jedyne 50 gr. miesięcznie (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista),
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość niesienia pomocy potrzebującym poprzez udział w wolontariacie pracowniczym „Dobroczynni”,
 • udział w kwartalnych „spotkaniach przy kawie”, podczas których otrzymasz wiele ciekawych informacji, a także słodkie co nieco :).
 • Do Twoich głównych obowiązków będzie należało:
 • praca administracyjna dotycząca nieruchomości znajdujących się w zarządzaniu Spółki,
 • kontakt z urzędami, sporządzanie pism i wniosków,
 • współtworzenie i opiniowanie umów kupna/sprzedaży/najmu nieruchomości,
 • współpraca z kancelarią prawną i notarialną,
 • sporządzanie raportów.
 • Do Twoich obowiązków uzupełniających będzie należało:
 • kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym kupna/sprzedaży gruntów,
 • weryfikowanie stanu prawnego gruntów,
 • prowadzenie procesu związanego z nabyciem gruntów,
 • kontakt z właścicielami gruntów, urzędami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • analiza miast pod kątem zapotrzebowania i nasycenia rynku pod budowę inwestycji,
 • analiza i zbieranie ofert dotyczących warunków zakupu gruntów.
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki związane z nieruchomościami),
 • minimum 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości procesu inwestycyjnego oraz procedur administracyjnych,
 • gotowości do podróży służbowych na terenie Polski,
 • posiadania prawa jazdy kategorii B,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych,
 • samodzielności, odpowiedzialności i rzetelności w realizacji zadań,
 • komunikatywności,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Schiever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-311), przy ul. Grunwaldzkiej 64, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Administratorem danych osobowych jest Schiever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem siedziby: 60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 64, tel. 502 035 396, adres e-mail: iod(at)schiever.com.pl​

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Schiever Polska Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.