Kierownik ds. Mediów - Utilities Manager
Miejsce pracy: Elbląg

Jakie będą Twoje zadania?

 • Odpowiedzialność za eksploatację maszyn i urządzeń energetycznych podległego działu, w którego skład wchodzą: maszynownia chłodnicza, system odzysku, magazynowania i dystrybucji CO2, system dystrybucji pary, węzły cieplne, systemy wentylacji mechanicznej, stacja uzdatniania wody, system kanalizacji sanitarnej,
 • Odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i instalacji z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, BHP,
 • Zachowanie parametrów jakościowych i ilościowych wytwarzanych mediów,
 • Rozliczanie zużycia nośników energetycznych i prowadzenie zespołów optymalizujących poziom zużycia mediów,
 • Nadzór nad powierzonymi projektami inwestycyjnymi dotyczącymi instalacji mediów energetycznych,
 • Weryfikacja instrukcji eksploatacji zgodnie z zakładowymi standardami ISO i standardami Heinekena,
 • Kierowanie i nadzór pracy podległego zespołu działu mediów.

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego technicznego o specjalności: Energetyka Cieplna, Chłodnictwo, Uzdatnianie Wody, Gospodarka Paliwami i Energią, Energetyka lub kierunków pokrewnych
 • Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomości zagadnień prawa energetycznego,
 • Znajomości języka angielskiego (mile widziana),
 • Uprawnień energetycznych Grupy II i III, E i D (mile widziane),
 • Nastawienia na jakość i ciągłe poszerzanie wiedzy,
 • Umiejętności szybkiego uczenia się, inicjatywy i samodzielności w działaniu.

Nasze benefity:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy
  program emerytalny
 • Szkolenia
  i działania rozwojowe
 • Program Moje Ż
 • Przyjazna atmosfera
  w kameralnym zespole

Jak wygląda nasza praca od zaplecza?

Aplikuj

Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres [email protected],  

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
 1. przekazywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom Grupy Żywiec na podstawie:
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  • politykę prywatności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. znajdziesz tutaj.

 

Klikając przycisk „wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z poniższą klauzulą.